Overleggen en bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst sloop doosconstructie - november 2018

Informatiebijeenkomsten uitgewerkt ontwerp - november 2017

Informatiebijeenkomst start planuitwerking - januari 2011