West


In deelgebied West zorgen we voor een betere aansluiting van de A7 op de zuidelijke en westelijke ringweg en een snellere doorstroming op het Vrijheidsplein. Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein komen extra rijstroken. Deelgebied West is het gebied vanaf Hoogkerk tot aan de Paterswoldseweg. Het omvat Hoogkerk, Buitenhof, Piccardthof, het Stadspark en het noordwestelijk deel van Corpus den Hoorn.

Vrijheidsplein ongelijkvloers: voorrang geven niet meer nodig

Voor de bereikbaarheid van Groningen vanuit het westen is het Vrijheidsplein een belangrijk knooppunt. Wie vanuit Drachten naar de westelijke ringweg wil, of andersom, moet via dit plein bij de Gasunie. Hier ontstaan regelmatig opstoppingen. Het Vrijheidsplein wordt ongelijkvloers. Dat betekent dat er straks geen kruisend verkeer meer is op het Vrijheidsplein. Elke verkeersstroom krijgt zijn eigen rijbaan. Dat verbetert de doorstroming en de veiligheid. Volg hier het deelproject Ombouw Vrijheidsplein.

Vrijheidsplein 2030
Vrijheidsplein 2013

Het Vrijheidsplein wordt ongelijkvloers. Je hoeft geen voorrang meer te geven aan ander verkeer. Links de oude situatie, rechts de nieuwe situatie. Verschuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Sneller van en naar de westelijke ringweg

Het wordt gemakkelijker om vanuit de richting Drachten naar de westelijke ringweg te gaan, of andersom. In de toekomst hoeft dit verkeer niet meer via de rotondes bij Corpus den Hoorn. Kom je vanaf de westelijke ringweg, dan kun je direct invoegen op de zuidelijke ringweg. Kom je vanaf Drachten, dan kun je de afrit naar de westelijke ringweg volgen. Volg hier het deelproject Aansluiting westelijke ringweg.

impressie aansluiting ring west 2030
impressie aansluiting ring west 2013

Het verkeer kan vanaf de westelijke ringweg straks sneller invoegen op de zuidelijke ringweg/N7 richting Drachten. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Beweeg de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Extra rijstroken tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein

Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein wordt het aantal rijstroken uitgebreid. De stad uit, tot aan Hoogkerk, liggen nu twee en straks drie rijstroken. Naar de stad toe zijn tussen Hoogkerk en de aansluiting Laan Corpus den Hoorn straks twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer richting zuidelijke ringweg, en één voor verkeer richting westelijke ringweg. Volg hier het deelproject Verbreding wegvak Hoogkerk - Vrijheidsplein.

impressie wegvak Hoogkerk-Vrijheidsplein 2030
impressie wegvak Hoogkerk-Vrijheidsplein 2013

De N7 in de richting van Hoogkerk. Links de oude, rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Verkeerslichten op ringweg bij MartiniPlaza verdwijnen

Op de westelijke ringweg ter hoogte van MartiniPlaza (Leonard Springerlaan) verdwijnen de verkeerslichten. De westelijke ringweg wordt hier opgehoogd, zodat de Concourslaan en de Leonard Springerlaan er onderdoor lopen. Je rijdt hier straks sneller door. Voor het verkeer vanuit Drachten krijgt MartiniPlaza een eigen afrit van de westelijke ringweg. Kom je vanuit de richting Assen of Hoogezand, dan bereik je die afrit via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Volg hier het deelproject Aansluiting westelijke ringweg.

impressie afrit Martiniplaza 2030
impressie afrit Martiniplaza 2013

Op de westelijke ringweg bij MartiniPlaza verdwijnen de verkeerslichten. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Verschuif de oranje lijn om de verschillen te zien.

Westelijke ringweg aantrekkelijker route naar binnenstad

Tot aan de Peizerweg krijgt de westelijke ringweg in beide richtingen een extra rijstrook. Samen met het verdwijnen van de verkeerslichten bij MartiniPlaza wordt hierdoor de westelijke ringweg aantrekkelijker voor automobilisten van en naar (het westelijke deel van) de binnenstad. Volg hier het deelproject Aansluiting westelijke ringweg.

Minder verkeer op rotondes Laan Corpus den Hoorn

De rotondes bij Corpus den Hoon blijven bestaan, maar worden veel rustiger. Het verkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg (en andersom) komt hier niet meer langs. Dat betekent dat de wijk Corpus den Hoorn en ook het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar worden. Volg hier het deelproject Aanpassing aansluiting Laan Corpus den Hoorn.

Botrotonde-2030
Botrotonde-2013

De rotondes bij Laan Corpus den Hoon en Stadspark. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Op- en afrit voor bussen P+R Hoogkerk

Wie vanuit westelijke richting de stad nadert, kan zijn auto parkeren op P+R Hoogkerk en vanaf daar snel met de bus naar de binnenstad. De bussen hebben een eigen op- en afrit van en naar het P+R-terrein gekregen. Ze kunnen hierdoor sneller hun weg van en naar de stad vervolgen. Volg hier het deelproject Aanpassing viaduct Hoogkerk.

Actuele werkzaamheden

Legenda

  • Werk in uitvoeringWerk in uitvoering

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.