Contact

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het project Aanpak Ring Zuid? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen of je daar het antwoord kunt vinden.

Vragen over het plan Aanpak Ring Zuid

Heb je een specifieke vraag over het plan Aanpak Ring Zuid? Dan kun je terecht bij projectbureau Aanpak Ring Zuid. Het gaat hierbij om vragen zoals:

  • Wat verandert er na de ombouw in mijn omgeving?
  • Wat zijn de gevolgen van het project op geluid, luchtkwaliteit of hoeveelheid verkeer?
  • Kunt u een presentatie over het project verzorgen of een rondleiding geven?

Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T: 088 797 43 95
E: 

Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kun je de voicemail inspreken. Je kunt ook langskomen in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.

Vragen over werkzaamheden, verkeer en bereikbaarheid

Heb je vragen of klachten over de werkzaamheden, de verkeersprojecten en de bereikbaarheid in en om Groningen? Neem dan contact op met het Loket Verkeer & Werkzaamheden. Bij dit centrale loket in de gemeente Groningen kun je bijvoorbeeld terecht met de volgende vragen:

  • Hoelang is het fietspad in mijn buurt nog afgesloten?
  • Waarom is het project Aanpak Ring Zuid nodig?
  • Hoe blijft de stad bereikbaar tijdens de uitvoeringsperiode?
  • Ik heb een klacht over werkzaamheden in mijn buurt.

Stel je vraag via het formulier.

T: (050) 367 89 89

Vragen over werken bij of zaken doen met Combinatie Herepoort

Heb je een vraag voor de aannemer Combinatie Herepoort? Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld de volgende vragen.

  • Wil Combinatie Herepoort zaken met mij doen?
  • Kan ik bij Combinatie Herepoort stagelopen?

Kijk hier voor de actuele vacatures.

Laan Corpus den Hoorn 102
9728 JR Groningen
T: (050) 810 00 02
E: info@combinatieherepoort.nl

WOO-verzoeken

Heb je een verzoek om informatie over het project Aanpak Ring Zuid op grond van de Wet Openbaarheid Overheid (WOO)? Dan is het goed om te weten dat de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid geen bestuursorgaan is in de zin van de WOO. Dit geldt eveneens voor Combinatie Herepoort.

Je kunt je verzoek, met een beroep op de Wet Openbaarheid Overheid, indienen bij een van de volgende bestuursorganen:

* Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM  Groningen.
* College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Of per mail aan: wob@provinciegroningen.nl.

Verzoeken om informatie die op grond van de WOO bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid of Combinatie Herepoort worden ingediend, worden niet in behandeling genomen, maar geretourneerd aan de afzender.

Schade

Denk je dat je schade hebt geleden? Vul dan het schademeldingsformulier (docx, 61 kB) in en mail het ingevulde formulier naar .

Excursie aanvragen

Wil je een excursie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.