Vacatures

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen.

Vacatures

Op dit moment heeft Combinatie Herepoort de volgende vacatures:

Document Controller

Als Document Controller zorg jij voor de juiste en tijdige aanlevering van documenten. Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van het documentmanagementsysteem en bijbehorende processen. Je ziet het belang van correcte en complete dossiers, wat essentieel is voor onze organisatie en processen. Met je natuurlijke overtuigingskracht zorg je ervoor dat projectleiders en technische collega’s tijdig de benodigde documenten en gegevens aanleveren. Hierbij maak je onderdeel uit van de afdeling kwaliteit.

Lees meer: Document Controller (pdf, 345 kB)

Uitvoerder Civiel

Als Uitvoerder Civiel ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van civiele betonwerken. Je stuurt de bouwplaatsmedewerkers aan, overlegt met de werkvoorbereiding en draagt zorg voor veilige werkomstandigheden. Jij hebt alles onder controle en regelt dat alles perfect blijft lopen; jouw planning klopt vrijwel altijd, je medewerkers staan op het juiste moment op de juiste plek en je logistieke proces is goed op orde.

Lees meer: Uitvoerder Civiel (pdf, 353 kB)

Werkvoorbereider Civiel

Als Werkvoorbereider Civiel zorg jij voor de planning, werkvoorbereiding en coördinatie van civiele betonwerken volgens de vastgestelde procedures en richtlijnen. Je denkt mee in het bepalen van de meest efficiënte werkwijze, waarna je de nodige werkplannen opstelt. Hiervoor voer je overleg met verschillende disciplines en stakeholders. Je gaat met overzicht en verantwoording te werk en stelt de planning van de uit te voeren werkopdrachten op richting de uitvoering.
Lees meer: Werkvoorbereider Civiel (pdf, 344 kB)

Sr. Werkvoorbereider Civiel

Als ervaren Werkvoorbereider Civiel ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, bewaken en begeleiden van de civiele betonprojecten. Jij staat voor een veilige werkmethode en beheerst een werkvoorbereidingsproces van diverse kunstwerken. Daarnaast lever je technische specificaties aan de uitvoering, onderaannemers en leveranciers. Je hebt een coördinerende rol in het opstellen van verificatieplannen en rapporten, het begeleiden van leveranciers en eventuele leveranciersontwerpen.
Lees meer: Senior Werkvoorbereider Civiel (pdf, 358 kB)

Uitvoerder Betonwerk

Als uitvoerder Civiel ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van en de dagelijkse leiding van een deel van het betonwerk van de 1200m lange Verdiepte Ligging. Het betreft grootschalig betonwerk, waarbij de logistiek en de planning flinke uitdagingen zijn. Je stuurt de bouwplaatsmedewerkers aan, overlegt met de werkvoorbereiding en draagt zorg voor veilige werkomstandigheden. Jij hebt alles onder controle en regelt dat alles perfect blijft lopen; jouw planning klopt vrijwel altijd, je medewerkers staan op het juiste moment op de juiste plek en je logistieke proces is goed op orde. De benodigde productiemiddelen zijn op tijd aanwezig en direct in te zetten. Daarnaast weet je hoe je moet manoeuvreren in een complex binnenstedelijk gebied met vele stakeholders.
Lees meer: Uitvoerder Betonwerk (pdf, 349 kB)

Werkvoorbereider GWW

Als Werkvoorbereider GWW kom je in een integraal team met andere werkvoorbereiders en uitvoerders voor de realisatie. Je denkt mee in het bepalen van de meest efficiënte werkwijzen voor het grondwerk, groenwerk, opruimen van Kabels en Leidingen, wegfaseringen en aanleg van verhardingen. Je bent actief betrokken bij het uitvoeringsontwerp, je maakt planningen, werkplannen, verificatieplannen en keuringsplannen, je stemt zaken af met de uitvoering en onderaannemers, je zorgt ervoor dat zaken tijdig worden ingekocht en op het werk zijn, je bewaakt onderaannemerscontracten, je doet werkbegeleiding tijdens de bouw. Je maakt afwijkingen aan en stelt technische vragen en komt samen met Site engineering tot oplossingen.

Lees meer: Werkvoorbereider GWW (pdf, 348 kB)

Uitvoerder GWW

Als Uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de GWW-werkzaamheden. Je stuurt de bouwplaatsmedewerkers aan, overlegt met de werkvoorbereiding en draagt zorg voor veilige werkomstandigheden. Jij hebt alles onder controle en regelt dat alles perfect blijft lopen; jouw planning klopt vrijwel altijd, je medewerkers staan op het juiste moment op de juiste plek en je logistieke proces is goed op orde. De benodigde productiemiddelen zijn op tijd aanwezig en direct in te zetten. Daarnaast weet je hoe je moet manoeuvreren in een complex binnenstedelijk gebied met vele stakeholders.

Lees meer: Uitvoerder GWW (pdf, 353 kB)

Adviseur waterhuishouding

Als adviseur waterhuishouding ga je proactief op zoek naar mogelijke kansen en risico’s in het ontwerp. Jij weet als geen ander welke waterhuishoudkundige zaken benodigd zijn om de ombouw van de bestaande naar eindsituatie goed te laten verlopen. Hierbij is het faseringsgericht en stapsgewijs denken belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de hydraulische schakels. Het vertalen van deze schakels naar een maakbaar faseringsontwerp is belangrijk. Oplossingsgericht en een kostenefficiënte robuuste oplossing is hierbij essentieel. De adviseur waterhuishouding draait mee in het integrale ontwerpteam van de Combinatie Herepoort.

Lees meer: Adviseur waterhuishouding (pdf, 350 kB)

Solliciteren?

Combinatie Herepoort v.o.f.
Afdeling HR
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen

Of mail naar: