Schade en nadeelcompensatie

Combinatie Herepoort werkt aan de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Uitgangspunt hierbij is dat we de overlast zo veel mogelijk beperken en de werkzaamheden geen schade veroorzaken aan panden. Toch is het mogelijk dat je schade oploopt door de werkzaamheden. Heb je door het project Aanpak Ring Zuid schade opgelopen? Dan kun je een verzoek indienen tot nadeelcompensatie of bouwschade.

Nadeelcompensatie

Voor Aanpak Ring Zuid heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een ‘Tracébesluit’ genomen. Dit besluit kan gevolgen hebben voor je woning of je organisatie. Voorbeeld: je winkel is na afronding van de werkzaamheden minder goed bereikbaar geworden. Voor dit soort schade kun je bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland een verzoek indienen voor nadeelcompensatie. Een onafhankelijke schadecommissie beoordeelt uw verzoek en geeft advies aan de minister. Die neemt een beslissing. Ben je het hiermee niet eens, dan kun je bezwaar en beroep indienen. Houd er rekening mee dat deze schade vaak niet voor 100 procent wordt vergoed. Een gedeelte komt voor eigen rekening (het maatschappelijk risico). Let wel op dat je dit op tijd doet. Dat kan namelijk nog tot 2021, vijf jaar na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit (19 oktober 2016).

Bouwschade

Schade die veroorzaakt wordt door werkzaamheden, noemen we bouwschade. Bijvoorbeeld: er ontstaat schade aan je woning door trillingen van heiwerkzaamheden of verzakken van de ondergrond. Als je denkt bouwschade te hebben, kun je deze melden bij Combinatie Herepoort.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden zo uit dat alle risico’s tot een minimum worden beperkt. Maar helemaal nul is de kans op schade niet, zeker bij ingrijpende werkzaamheden. Daarom stellen we bij ingrijpende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg een risicocontour op: dat is een lijn rondom de werkzaamheden met de panden waar een risico op schade aanwezig is. Voor werkzaamheden waarvoor we zo’n plan niet opstellen, geldt een risicocontour van 50 meter rondom de werkzaamheden.

Voor schade als gevolg van het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging (van half juli tot eind 2019) geldt de risicocontour niet. Kijk voor meer informatie hierover bij de veelgestelde vragen over damwandplanken, onder de kopjes Schade, Schade melden en Schadeherstel en vergoeding.

Schademeldingsformulier

Denk je dat je schade hebt geleden? Vul dan het schademeldingsformulier (docx, 61 kB) in en mail het ingevulde formulier naar .