Schade en nadeelcompensatie

Combinatie Herepoort werkt aan de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Uitgangspunt hierbij is dat we de overlast zo veel mogelijk beperken en de werkzaamheden geen schade veroorzaken aan panden. Toch is het mogelijk dat je schade oploopt door de werkzaamheden. Heb je door het project Aanpak Ring Zuid schade opgelopen? Dan kun je een verzoek indienen tot nadeelcompensatie of bouwschade.

Welke soorten schade zijn er?

We maken een onderscheid in twee soorten schade:
- Nadeelcompensatie
- Bouwschade

Nadeelcompensatie

Opdrachtgever voor het project Aanpak Ring Zuid is Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie over nadeelcompensatie op de pagina Nadeelcompensatie en planschade van Rijkswaterstaat.

Bouwschade

Schade die veroorzaakt wordt door werkzaamheden, wordt bouwschade genoemd. Voorbeeld: er ontstaat schade aan je woning door trillingen van  heiwerkzaamheden of verzakken van de ondergrond. Als je denkt bouwschade te hebben, kun je deze melden.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden zo uit dat alle risico’s tot een minimum worden beperkt. Maar helemaal nul is de kans op schade niet, zeker bij ingrijpende werkzaamheden. Voor het project Aanpak Ring Zuid is een risicocontour opgesteld: een lijn rondom de werkzaamheden van 50 meter. Bij alle ingrijpende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg (zoals het intrillen van damwandplanken en andere zware werkzaamheden) wordt een specifieke risicocontour opgesteld: een lijn rondom de werkzaamheden met panden waar een risico op schade aanwezig is.

Schademeldingsformulier

Denk je dat je schade hebt geleden? Vul dan het schademeldingsformulier (docx, 61 kB) in en mail het ingevulde formulier naar .

Na afloop van het project

Tot de oplevering van het werk kun je je bouwschade via het schadeformulier melden bij Combinatie Herepoort. Na oplevering van het project kun je eventuele schade melden bij Rijkswaterstaat, via e-mail schadearz@rws.nl.