Duurzaam werken

Duurzaam werken is een belangrijk uitgangspunt van Combinatie Herepoort.

CO₂-reductie binnen Combinatie Herepoort

In mei 2016 heeft Combinatie Herepoort het project Aanpak Ring Zuid gegund gekregen, inclusief het aangeboden CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid toont Combinatie Herepoort aan dat zij blijft voldoen aan het aangeboden CO₂-ambitieniveau. Jaarlijks worden de CO₂-Bewust certificaten van de zes combinanten bekeken en gecontroleerd.

Alle combinanten zijn gecertificeerd op niveau 5 conform de CO₂-Prestatieladder versie 3.0. Deze combinanten zijn:

  • Max Bögl Nederland BV
  • Züblin Nederland BV
  • Oosterhof Holman Infra BV
  • Koninklijke Sjouke Dijkstra BV
  • Roelofs Wegenbouw BV

Combinatie Herepoort levert een bijdrage aan de eisen uit de CO₂-Prestatieladder met betrekking tot projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zoals Aanpak Ring Zuid.

Om ervoor te zorgen dat de combinanten conform dit CO₂-ambitieniveau kunnen blijven werken, levert Combinatie Herepoort een bijdrage aan eisen uit de CO₂-Prestatieladder. Dit resulteert in CO₂ Projectdossiers (zie hieronder). Hierin is de CO₂-footprint van Combinatie Herepoort inzichtelijk gemaakt, en ook welke reductie kan leiden tot flinke besparingen voor de organisatie.

CO2 Communicatiebericht 2022 (pdf, 267 kB)

CO₂-Communicatiebericht Q1 en Q2 2021 (pdf, 236 kB)

CO₂-Projectdossier Q1 en Q2 2020 (pdf, 910 kB) 
CO₂-Communicatiebericht Q1 en Q2 2020 (pdf, 99 kB)

CO₂-Projectdossier 2019 (pdf, 95 kB)
CO₂-Communicatiebericht 2019 (pdf, 95 kB)

CO₂-Projectdossier Q1 en Q2 2019 (pdf, 780 kB) 
CO₂-Communicatiebericht Q1 en Q2 2019 (pdf, 216 kB)

CO₂-Projectdossier Q3 en Q4 2018 (pdf, 852 kB)
CO₂-Communicatiebericht Q3 en Q4 2018 (pdf, 267 kB)

CO₂-Projectdossier Q1 en Q2 2018 (pdf, 788 kB)
CO₂-Communicatiebericht Q1 en Q2 2018 (pdf, 205 kB)

CO₂-Projectdossier Q3 en Q4 2017 (pdf, 854 kB)
CO₂-Communicatiebericht Q3 en Q4 2017 (pdf, 555 kB)

CO₂-Projectdossier Q1 en Q2 2017 (pdf, 1.6 MB) 
CO₂-Communicatiebericht Q1 en Q2 2017 (pdf, 725 kB)

CO₂-Projectdossier 2016 (pdf, 1.3 MB) 
CO₂-Communicatiebericht 2016 (pdf, 684 kB)