Vergunningen

Combinatie Herepoort vraagt voor de werkzaamheden voor de ombouw Ring Zuid veel vergunningen aan bij onder meer de gemeente, het waterschap, de provincie en de rijksoverheid.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bouw van viaducten en bruggen en het kappen van bomen. Maar ook voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor archeologische toestemming nodig is, worden vergunningen aangevraagd.

Via de bekendmakingen van de gemeente Groningen kunt u zien welke vergunningen bij de gemeente Groningen zijn aangevraagd. Daarin staat ook de procedure voor het indienen van zienswijzen.

Waterschap, provincie en het rijk publiceren aanvragen voor vergunningen en de verleende vergunningen onder meer via hun website.