Aannemer Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en drie noordelijke bedrijven samen.

De drie deelnemende partijen uit het noorden van het land brengen specifieke kennis van de lokale situatie in. Herepoort geeft aan dat ongeveer 70% van de omzet zal neerslaan in de regio, via de inzet van lokale bedrijven en leveranciers.

Combinatie Herepoort won in mei 2016 de aanbesteding en kreeg daarmee de opdracht het project Aanpak Ring Zuid uit te voeren. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Er worden tijdelijke wegen aangelegd zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan doorrijden.

Contact

Heb je een vraag over werken bij of zaken doen met de aannemer Combinatie Herepoort?
Bel dan naar (050) 810 00 02 of stuur een e-mail naar .

Kijk hier voor de actuele vacatures.