Effecten op fietsroutes

Groningen is een fietsstad. Veel Stadjers nemen de fiets om zich in de stad te verplaatsen. In het plan voor de ombouw van zuidelijke ringweg is daarom ook rekening gehouden met het fietsverkeer. De meeste fietsroutes blijven intact of worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Veel van die fietsroutes worden veiliger en er komen nieuwe fietsroutes bij.

fietsroutes-jan17Klik voor een vergroting (afbeelding: fietsroutes-jan17)

Hieronder staat een overzicht van fietsroutes langs de zuidelijke ringweg. Klik op de route waar je meer over wilt weten:

Stadspark - Laan Corpus den Hoorn makkelijker

De fietsroute Stadspark - Laan Corpus den Hoorn wordt veiliger. Aan de oostzijde van de rotonde komt een fietspad in twee richtingen. Hierdoor hoef je minder vaak de weg te kruisen op de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Door een nieuwe op- en afrit van en naar de westelijke ringweg worden de rotondes ook rustiger waardoor fietsers makkelijker kunnen oversteken.

Botrotonde-2030
Botrotonde-2013

De fietsverbinding Stadspark - Laan Corpus den Hoorn. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Snellere fietsverbinding Leonard Springerlaan – Concourslaan

Het fietstunneltje bij de Leonard Springerlaan-Concourslaan verdwijnt. Veel mensen voelen zich onveilig in deze tunnel. In plaats hiervan komt er een volwaardige fietsverbinding onder de westelijke ringweg door. Deze route is handiger, sneller en sociaal veiliger.

Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2030
Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2013

De fietsverbinding Leonard Springerlaan - Concourslaan onder de westelijke ringweg door. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Veilige fietsverbinding Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan

Als je straks van de Laan van de Vrijheid naar de Leonard Springerlaan gaat, fiets je onder de ringweg door. De op- en afritten van de ringweg hoef je niet meer over te steken. Deze route wordt veiliger.

Fietsroute Laan van de Vrede 2030
Fietsroute Laan van de Vrede 2013

De fietsverbinding Laan van de Vrijheid - Leonard Springerlaan bij het Vrijheidsplein. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Fietsoversteek met verkeerslichten Hoornsediep - Brailleweg

Op de route Hoornsediep-Brailleweg fiets je straks niet meer door het tunneltje onder het Emmaviaduct (zie de afbeeldingen hieronder). Deze tunnel wordt namelijk vervangen door een kruising met verkeerslichten (a). Als fietser kun je straks veilig oversteken, maar je hebt wel langere wachttijden.

Dubbelzijdig fietspad langs de Brailleweg

Aan de westkant van de Brailleweg komt een dubbelzijdig fietspad (b) van de Parkweg tot de van Lenneplaan. Via deze fietsroute kun je onder het Julianaplein doorfietsen. De fietsroute van de Vondellaan naar het Hoornsediep (oostzijde) verdwijnt (c).

Fietsverbindingen Julianaplein 2030
Fietsverbindingen Julianaplein 2013

De fietsverbinding Hoornsediep - Brailleweg. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Voetgangersbrug of fietstunnel Papiermolen

Het is nog niet zeker of er een fietstunnel kan blijven tussen de Rivierenbuurt en zwembadcomplex De Papiermolen. In eerste instantie leek het erop dat hier geen ruimte voor was. Daarom is in het plan een voetgangersbrug opgenomen. Daarbij kun je de fiets aan de hand meenemen. Combinatie Herepoort heeft een oplossing bedacht om op dezelfde plek een fietstunnel te behouden. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. Voor de fietstunnel is nog een aanpassing van het Tracébesluit nodig.

Fietstunnel tussen Papiermolen en de Rivierenbuurt met links in beeld het Parcival College.

Aangepaste fietsroute Vondellaan - Brailleweg

De fietsroute langs het Noord-Willemskanaal is onder andere belangrijk voor scholieren. Je fietst straks onder de A28 door, zodat je niet de op- en afrit van de A28 over hoeft te steken. Op het meest noordelijke deel van de Vondellaan wordt het fietspad aan de westzijde geschikt voor tweerichtingsverkeer. Als je vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken.

Vondellaan - Brailleweg 2030
Vondellaan - Brailleweg 2013

Fietsverbinding Vondellaan - Brailleweg onder de A28 door. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Fiets- en wandelroutes door het Zuiderplantsoen

In het Zuiderplantsoen komen nieuwe fietsroutes van noord naar zuid. Door deze routes hoef je minder ver om te fietsen als je bijvoorbeeld van de Herewegbuurt naar Helpman wilt. Hoe de routes precies gaan lopen, wordt nog verder uitgewerkt. Ook kun je straks in het Zuiderplantsoen ontspannen wandelen.

Fiets- en voetgangerstunnel Esperantostraat

De spoorwegovergang bij de Esperantokruising gaat sluiten. Er gaan meer treinen rijden en daardoor is het niet veilig om de spoorwegovergang open te houden. Een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat verbindt de Herewegbuurt, de Oosterpoortbuurt en parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar.

Impressie van de fietstunnel onder het spoor.

Fietsen langs het Oude Winschoterdiep veiliger

De fietsroute langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep wordt veiliger. Doordat de op- en afritten bij de Oosterpoortbuurt vervallen, hoef je minder wegen te kruisen en kun je makkelijker doorfietsen.

Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2030
Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2013

De fietsverbinding langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep*. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe.

Fietspad door de Helperzoomtunnel

Tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat wordt een tunnel onder het spoor aangelegd, omdat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat vanwege veiligheidseisen sluit. Deze tunnel heet de Helperzoomtunnel. In de Helperzoomtunnel wordt een fietspad aangelegd. Daarmee ontstaat een extra fietsverbinding tussen Helpman/Coendersborg en het Europapark.

De fietsverbinding door de Helperzoomtunnel.

Wijziging voorrang voor fietsers Helperzoom - Goeman Borgesiuslaan

Op verzoek van de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan is op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan de voorrangssituatie gewijzigd. De fietsers in noord-zuidrichting krijgen hier voorrang.

Deze maatregel loopt vooruit op het voornemen van de gemeente Groningen om de Helperzoom te herinrichten. Op de Helperzoom komt een vrijliggend fietspad in beide richtingen, aan de oostzijde van de weg (aan de kant van het spoor). Dit plan valt niet onder Aanpak Ring Zuid. Het fietspad is onderdeel van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren. Dit is een plan van de gemeente Groningen, de gemeente Haren en de provincie. Het streven is om deze fietsroute in 2017 klaar te hebben.

De gewijzigde voorrangssituatie op de kruising Helperzoom - Goeman Borgesiuslaan.

Nieuw fietspad langs Europaweg

Vanaf de zuidelijke ringweg kun je straks langs de Europaweg doorfietsen richting het Europapark. Het fietspad is voor verkeer in beide richtingen. Voor voetballiefhebbers bijvoorbeeld is dit een korte route van en naar het Noordlease Stadion.

Fietsverbinding Europaweg 2030
Fietsverbinding Europaweg 2013

Nieuwe fietsverbinding langs de Europaweg richting de Boumaboulevard. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe.

Fietsroutes van noord naar zuid door en bij het Zuiderplantsoen in de nieuwe situatie.