Effecten op fietsroutes

Groningen is een fietsstad. Veel Stadjers nemen de fiets om zich in de stad te verplaatsen. In het plan voor de ombouw van zuidelijke ringweg is daarom ook rekening gehouden met het fietsverkeer. De meeste fietsroutes blijven intact of worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Veel van die fietsroutes worden veiliger en er komen nieuwe fietsroutes bij.

Stadspark - Laan Corpus den Hoorn makkelijker

De fietsroute Stadspark - Laan Corpus den Hoorn wordt veiliger. Aan de oostzijde van de rotonde komt een fietspad in twee richtingen. Hierdoor hoef je minder vaak de weg te kruisen op de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Door een nieuwe op- en afrit van en naar de westelijke ringweg worden de rotondes ook rustiger waardoor je als fietser makkelijker kunt oversteken.

Botrotonde-2030
Botrotonde-2013

De fietsverbinding Stadspark - Laan Corpus den Hoorn. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Snellere fietsverbinding Leonard Springerlaan – Concourslaan

Het fietstunneltje bij de Leonard Springerlaan-Concourslaan is verdwenen. Veel mensen voelden zich onveilig in deze tunnel. In plaats hiervan komt er een volwaardige fietsverbinding onder de westelijke ringweg door. Deze route is handiger, sneller en sociaal veiliger.

Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2030
Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2013

De fietsverbinding Leonard Springerlaan - Concourslaan onder de westelijke ringweg door. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Veilige fietsverbinding Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan

Als je straks van de Laan van de Vrijheid naar de Leonard Springerlaan gaat, fiets je onder de ringweg door. De op- en afritten van de ringweg hoef je niet meer over te steken. Deze route wordt veiliger.

Fietsroute Laan van de Vrede 2030
Fietsroute Laan van de Vrede 2013

De fietsverbinding Laan van de Vrijheid - Leonard Springerlaan bij het Vrijheidsplein. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Fietsoversteek met verkeerslichten Hoornsediep - Brailleweg

Op de route Hoornsediep-Brailleweg fiets je straks niet meer door het tunneltje onder het Emmaviaduct (zie de afbeeldingen hieronder). Deze tunnel (de Amaliatunnel) wordt namelijk vervangen door een kruising met verkeerslichten (a). Als fietser kun je straks veilig oversteken, maar je hebt wel langere wachttijden.

Dubbelzijdig fietspad langs de Brailleweg

Aan de westkant van de Brailleweg komt een dubbelzijdig fietspad (b) van de Parkweg tot de Van Lenneplaan. Via deze fietsroute kun je onder het Julianaplein doorfietsen. De fietsroute van de Vondellaan naar het Hoornsediep (oostzijde) is inmiddels verdwenen (c).

Fietsverbindingen Julianaplein 2030
Fietsverbindingen Julianaplein 2013

De fietsverbinding Hoornsediep - Brailleweg. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Fietstunnel Papiermolen

De Papiermolentunnel was de tunnel voor voetgangers en fietsers onder de zuidelijke ringweg door, tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. Deze tunnel wordt vervangen door een nieuwe tunnel. Deze is langer, omdat hij ook onder de nieuwe verbindingsweg (tussen Hereweg en Brailleweg) doorloopt.

Aangepaste fietsroute Vondellaan - Brailleweg

De fietsroute langs het Noord-Willemskanaal is onder andere belangrijk voor scholieren. Je fietst straks onder de A28 door, zodat je niet de op- en afrit van de A28 over hoeft te steken. Op het meest noordelijke deel van de Vondellaan wordt het fietspad aan de westzijde geschikt voor tweerichtingsverkeer. Als je vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken.

Vondellaan - Brailleweg 2030
Vondellaan - Brailleweg 2013

Fietsverbinding Vondellaan - Brailleweg onder de A28 door. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe situatie.

Fiets- en wandelroutes door het Zuiderplantsoen

In het Zuiderplantsoen komen nieuwe fietsroutes van noord naar zuid. Door deze routes hoef je minder ver om te fietsen als je bijvoorbeeld van de Herewegbuurt naar Helpman wilt. Hoe de routes precies gaan lopen, wordt nog verder uitgewerkt. Ook kun je straks in het Zuiderplantsoen ontspannen wandelen.

Fiets- en voetgangerstunnel Esperantostraat

De spoorwegovergang tussen de Herewegbuurt (Waterloolaan) en de Oosterpoort (Esperantostraat) is opgeheven omdat er meer treinen zijn gaan rijden. Op deze plek komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. Deze verbindt de Herewegbuurt, de Oosterpoortbuurt en parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar.

Fietsen langs het Oude Winschoterdiep veiliger

De fietsroute langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep is veiliger geworden. Doordat de op- en afritten bij de Oosterpoortbuurt zijn vervallen, hoef je minder wegen te kruisen en kun je makkelijker doorfietsen.

Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2030
Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2013

De fietsverbinding langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep*. Links de oude situatie, rechts de toekomstige.

Fietspad door de Helperzoomtunnel

Tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat is de Helperzoomtunnel aangelegd. Hierin is ook een fietspad aangelegd. Daarmee is een extra fietsverbinding ontstaan tussen Helpman/Coendersborg en het Europapark.

Wijziging voorrang voor fietsers Helperzoom - Goeman Borgesiuslaan

Op verzoek van de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan is op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan de voorrangssituatie gewijzigd. De fietsers in noord-zuidrichting hebben hier nu voorrang.

Nieuw fietspad langs Europaweg

Vanaf de zuidelijke ringweg kun je straks langs de Europaweg doorfietsen richting het Europapark. Het fietspad is voor verkeer in beide richtingen. Voor voetballiefhebbers bijvoorbeeld is dit een korte route van en naar het Noordlease Stadion.

Fietsverbinding Europaweg 2030
Fietsverbinding Europaweg 2013

Nieuwe fietsverbinding langs de Europaweg richting de Boumaboulevard. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe.