Effecten op hoeveelheid autoverkeer

Het plan voor de zuidelijke ringweg is bedoeld om de stad en de regio beter bereikbaar te maken per auto. Het verkeer in en rond de stad stroomt straks vlotter door. Doordat er op- en afritten bijkomen en vervallen, moet je straks soms een andere route kiezen. De routekaart helpt je hierbij. Het plan heeft ook effect op het verkeer in de stad. In sommige straten wordt het drukker, in andere juist rustiger. Dit is te zien op de kaart met verkeerscijfers.

  • Betere doorstroming
  • Verkeerscijfer per straat

Betere doorstroming

Als er geen maatregelen worden genomen, stroomt het verkeer op de zuidelijke ringweg in 2030 niet meer goed door. Dit blijkt uit een onderzoek naar de verkeerseffecten van het plan (zie Milieueffectrapport 2013, pagina 33 t/m 39). Zowel in de ochtend- als de avondspits kom je dan in lange files te staan. De bottleneck wordt vooral het Julianaplein. Maar je komt ook vast te staan bij onder andere het Vrijheidsplein, op de weg richting Assen (A28) en tussen het Julianaplein en de Europaweg (in beide richtingen).

Het plan zorgt voor een grotere capaciteit van de zuidelijke ringweg. Daardoor kan de weg de toename van het verkeer gemakkelijker verwerken. Zowel in de ochtend- als de avondspits stroomt het verkeer beter door. De bestaande knelpunten bij het Julianaplein en het Vrijheidsplein worden opgelost. De files zijn nagenoeg verdwenen. In de spits rijd je ongeveer 30 procent sneller van Hoogkerk naar Westerbroek. De andere kant op, van Westerbroek naar Hoogkerk, gaat ook sneller. In de ochtendspits daalt je reistijd met een kwart en in de avondspits met bijna de helft.

Verkeerscijfers per straat

Het plan heeft ook gevolgen voor de hoeveelheden verkeer op de wegen in de stad. Op sommige plekken wordt het drukker; op andere rustiger. De meeste knelpunten verdwijnen. Het plan zorgt namelijk voor een betere verdeling van het verkeer over de verschillende toegangswegen van de stad.

Wil je weten of het in jouw straat drukker of juist rustiger wordt? Kijk dan op de kaart hieronder met de verkeerscijfers per straat. De kaart geeft een voorspelling van de hoeveelheid verkeer per straat in 2030. Dit is berekend met behulp van een verkeersmodel. In het verkeersmodel is hierbij uitgegaan van maximale economische groei.

Zo werkt de verkeerskaart

De straten die roodgekleurd zijn, worden door het project drukker. De groene straten worden door het project rustiger. In straten die geen kleur hebben, verandert de hoeveelheid verkeer door het project niet of nauwelijks.

Klik je op een gekleurde straat, dan zie je de verkeersaantallen in 2030 mét project en zónder project. De cijfers zijn het gemiddelde aantal auto’s in de straat per werkdag.

Let op: de verkeerscijfers op deze kaart kunnen afwijken van de aantallen die genoemd staan in de (Tracé)besluiten. De aantallen genoemd in de besluiten zijn leidend en rechtsgeldig.