Effecten op aansluitingen op de stad

De aanpak van de zuidelijke ringweg levert niet alleen een betere doorstroming op voor het verkeer, maar ook een betere bereikbaarheid van woonwijken, kantoren, bedrijven, winkels en scholen in de stad. Dat komt doordat de stad een aantal nieuwe aansluitingen op de ringweg krijgt. Er zijn ook een paar aansluitingen die vervallen of anders worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen, van west naar oost.

Vanaf Laan Corpus den Hoorn naar het Julianaplein

De Laan Corpus den Hoorn krijgt in oostelijke richting een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. Wie dus straks van de Laan Corpus den Hoorn richting het Julianaplein rijdt, kan sneller invoegen op de zuidelijke ringweg. Je hoeft dan niet meer via het Vrijheidsplein.

bolfoto botrotondes corpus den hoorn - nieuwe situatie
bolfoto botrotondes corpus den hoorn - oude situatie

Vanaf de Laan Corpus den Hoorn kun je straks sneller de zuidelijke ringweg op richting Julianaplein. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie.

Van zuidelijke ringweg via westelijke ringweg naar de westkant van de stad (en omgekeerd)

Het wordt gemakkelijker en veiliger om vanuit de richting Drachten naar de westelijke ringweg te gaan. Je hoeft niet meer via de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Verder hoef je bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer. De verkeerslichten ter hoogte van de Leonard Springerlaan (bij MartiniPlaza) verdwijnen.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Rij je op de westelijke ringweg richting Drachten, dan hoef je niet meer te wachten bij de verkeerslichten bij de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza). Ook hoef je niet meer langs de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn, maar je kunt direct invoegen op de zuidelijke ringweg.

Vanuit de richting Julianaplein kan verkeer straks rechtstreeks de westelijke ringweg op rijden. Je hoeft bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer.

bolfoto vrijheidsplein - nieuwe situatie
bolfoto vrijheidsplein - oude situatie

Vanaf de westelijke ringweg voeg je sneller in op de zuidelijke ringweg, en omgekeerd.

Op het Julianaplein ‘linksaf’ naar het station

Als je nu vanuit de richting Drachten komt, kun je niet linksaf bij het Julianaplein, richting station en het centrum van de stad. In de toekomst kan dat wel. Je gaat niet letterlijk linksaf, want de afrit ligt voor de veiligheid rechts van de weg. Maar je kunt dus straks wel vanuit Drachten over het Emmaviaduct naar het centrum toe.

Julianaplein 2030
Julianaplein huidig

Kom je vanuit Drachten (linksboven in beeld), dan kun je nu niet via het Emmaviaduct richting station, straks wel.

Vanaf de Vondellaan de zuidelijke ringweg op (en omgekeerd)

De wijk De Wijert krijgt een nieuwe aansluiting op de zuidelijke ringweg via de Vondellaan. Vanaf de Vondellaan kun je zowel richting Drachten als richting Hoogezand. Ook kun je – omgekeerd – vanuit die twee richtingen via de Vondellaan De Wijert bereiken. Let op: je kunt niet vanaf de A28, uit de richting Assen, de Vondellaan op. En ook niet vanaf de Vondellaan de A28 op richting Assen. Hiervoor kun je net als nu de aansluiting Groningen-Zuid gebruiken. De Vondellaan wordt wel drukker door de nieuwe aansluiting. Daarom krijgt deze weg een andere inrichting, met vrijliggende fietspaden.

Aansluiting Vondellaan 2030
Vondellaan aansluiting nu

De Vondellaan (rechts in beeld) heeft straks een aansluiting op de zuidelijke ringweg.

Hereweg houdt verbinding met zuidelijke ringweg via nieuwe verbindingsweg

De huidige toe- en afritten bij de Hereweg verdwijnen, maar je kunt straks nog steeds bij de Hereweg de ringweg op en af. Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg in twee richtingen, die de Hereweg verbindt met de Brailleweg en het Julianaplein. Via deze verbindingsweg kun je dus ook in de toekomst vanaf de Hereweg naar de zuidelijke ringweg en omgekeerd.

Aansluiting Hereweg toekomst
Aansluiting Hereweg nu

De toe- en afritten bij de Hereweg worden vervangen door een nieuwe verbindingsweg richting Julianaplein.

Op- en afrit Oosterpoort verdwijnen

Omdat de zuidelijke ringweg voor een deel verdiept wordt aangelegd, moesten de op- en afrit bij de Oosterpoort dicht. Deze toe- en afrit zijn in de zomer van 2017 afgesloten. De Oosterpoort blijft aangesloten op de zuidelijke ringweg via de aansluitingen bij de Europaweg.

Aansluiting Oosterpoort toekomst
Aansluiting Oosterpoort nu

De op- en afrit bij de Oosterpoort zijn verdwenen. Het verkeer kan via de aansluiting bij de Europaweg.

Het Oude Winschoterdiep blijft open voor kleine bootjes.

Nieuwe aansluitingen bij de Europaweg en de Bornholmstraat


Vanuit de richting Drachten worden straks twee grote verkeerstromen vanaf de zuidelijke ringweg naar de stad van elkaar gescheiden. De afrit vanaf de zuidelijke ringweg verschuift iets naar het oosten. De afrit loopt met een boog om de skivijver heen tot aan de Herningweg. Daar wordt het verkeer gesplitst. Vanaf de afrit kun je straks kiezen of je via de Europaweg of via de Bornholmstraat verder rijdt.

Vanaf de Bornholmstraat komt er een oprit naar de zuidelijke ringweg in westelijke richting bij. Dus heb je gewinkeld, bijvoorbeeld bij Ikea, dan kun je snel weer richting Drachten of Assen.

Aansluiting Europaweg
Aansluiting Europaweg nu

De afrit naar de Europaweg vanuit het westen gaat straks eerst over de Europaweg heen. Onderaan de afrit ga je linksaf naar de Bornholmstraat, rechtsaf naar de Europaweg.

Directe aansluiting Eemspoort/Driebond

De bedrijfsterreinen Eemspoort en Driebond worden eenvoudiger en sneller te bereiken. Nu lopen de verbindingen van deze terreinen richting het westen via parallelwegen en de laag gelegen bruggen over het Winschoterdiep, naast de ringweg.

Eemspoort en Driebond krijgen straks een volledige aansluiting op de zuidelijke ringweg. Kom je uit westelijke richting, dan kun je langer op de ringweg blijven. Pas ‘voor de deur’ ga je van de ringweg af. Daardoor hoef je niet meer te wachten als de laag gelegen bruggen over het Winschoterdiep open staan. De afrit naar de Osloweg voor verkeer vanuit oostelijke richting verschuift iets naar het oosten en sluit straks aan op de Stettinweg.

Op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen, via toeritten in beide richtingen.

Eemspoort_2030
Eemspoort_nu

Eemspoort/Driebond krijgt een volledige aansluiting.