Effecten op de leefbaarheid

Groningen is een fijne stad om in te wonen. Het project Aanpak Ring Zuid is erop gericht de leefbaarheid in de omgeving van de zuidelijke ringweg te verbeteren. Na de ombouw levert de weg minder geluidsoverlast op voor de omgeving. De luchtkwaliteit voldoet overal aan de normen. En de omgeving van de weg krijgt een groenere uitstraling.

  • Minder verkeersgeluid
  • Luchtkwaliteit voldoet aan normen
  • Weg beter ingepast in stedelijke omgeving

Minder verkeersgeluid

Het plan zorgt ervoor dat minder woningen in de omgeving van de zuidelijke ringweg last hebben van het het verkeersgeluid (zie Verschillenrapport, pagina 38, tabel 7.5). Op de zuidelijke ringweg zelf en op de wegen in de stad die opnieuw worden ingericht, komt ‘stiller’ asfalt. Op plekken waar woningen of scholen staan, komen geluidsschermen. In de verdiepte ligging komen geluidsabsorberende wanden. Uit berekeningen blijkt dat het plan bij geen enkele woning leidt tot het overschrijden van de wettelijke maximale geluidsgrenzen. Ongeveer 120 woningen komen in aanmerking voor een geluidsonderzoek. Als het nodig is, krijgen de gevels van deze woningen geluidsisolatie.

Betere luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht rond de zuidelijke ringweg voldoet overal ruimschoots aan de normen. Nu, maar ook in de toekomst. Wanneer het plan is uitgevoerd, is de lucht rondom de zuidelijke ringweg schoner dan nu. Dat komt niet door de ombouw van de zuidelijke ringweg, maar is vooral te danken aan landelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit overal in Nederland aanzienlijk verbeterd. Industrie, landbouw en verkeer stoten steeds minder vervuilende stoffen uit. Het is de verwachting dat deze trend zich de komende jaren doorzet. In het Noorden is de lucht bovendien schoner dan gemiddeld in Nederland.

De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit overal in Nederland aanzienlijk verbeterd.

Betere inpassing

De ombouw van de zuidelijke ringweg biedt een uitgelezen kans om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te verbeteren. In de jaren ’60, bij de aanleg van de zuidelijke ringweg, zijn stadswijken en het Sterrebos doorsneden. De weg vormt sindsdien een barrière door de stad. Vanuit de wijken bestaat het aangezicht van de ringweg uit geluidsschermen, hellingen en damwanden. Bij de ombouw van de zuidelijke omweg wordt meer aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van de weg in de stedelijke omgeving. De weg wordt compact en krijgt een groene uitstraling. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdwijnt de weg onder de grond. Over de verdiept liggende weg worden drie ‘deksels’ gelegd. Daar bovenop komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit nieuwe park verbindt de stadwijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar.

ParkwayKlik voor een vergroting (afbeelding: Parkway)

De nieuwe zuidelijke ringweg met een groene uitstraling.