Verantwoording

31 mei 2021

Deze website is onderdeel van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen.

Rijkswaterstaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Bronvermelding

Je mag informatie van deze site overnemen onder twee voorwaarden:

  1. Je vermeldt deze website als bron.
  2. Je vermeldt op welke datum je de informatie heeft overgenomen, zodat je lezers weten hoe recent de informatie is.

Rijkswaterstaat stelt het zeer op prijs wanneer je ons op de hoogte stelt wanneer je informatie overneemt. Kijk hiervoor op de pagina contact.