Bereikbaarheid

De stad moet bereikbaar blijven. Dat is een belangrijke eis bij de aanpak van de zuidelijke ringweg. Groningen kiest hierbij voor de landelijke aanpak ‘Minder Hinder’. Dit is een mix van maatregelen die elders in het land succesvol zijn gebleken. Pijlers van deze aanpak: slim plannen, slim bouwen, slim reizen, slim omleiden en tijdig informeren.

Dankzij digitale borden langs de weg kunnen automobilisten hun route aanpassen als er werkzaamheden zijn. Foto: Jeroen van Kooten.
Dankzij digitale borden langs de weg kunnen automobilisten hun route aanpassen als er werkzaamheden zijn. Foto: Jeroen van Kooten.

Slim plannen

In en rond de stad wordt op verschillende plekken gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit vraagt om een goede afstemming. Door de projecten slim te plannen, kunnen in korte tijd veel werkzaamheden plaatsvinden, met minimale overlast. De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar speelt hierin een belangrijke rol. Voordat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van start gingen (in 2018), zijn alternatieve routes verbeterd.

Slim bouwen

‘Slim bouwen’ betekent dat we de ombouw zo laten uitvoeren dat er zo weinig mogelijk hinder optreedt voor het verkeer en de omgeving. De aannemer is uitgedaagd om bouwmethoden te kiezen die voor zo weinig mogelijk overlast zorgen. Uitgangspunt is dat in de uitvoeringsperiode op de zuidelijke ringweg in beide richtingen minimaal twee rijstroken beschikbaar zijn. Dat moet ervoor zorgen dat alle bestemmingen in de stad bereikbaar blijven. Als tijdelijke omleidingsroutes worden wegen aangewezen die daarvoor geschikt zijn, zoals de gehele ring rond de stad. Het streven is om gewone wegen en straten zo veel mogelijk te ontzien. Wanneer stremmingen noodzakelijk zijn, worden deze zo veel mogelijk gepland in verkeersluwe periodes, zoals vakanties.

Slim reizen

Een ander belangrijk onderdeel van de ‘Minder Hinder’-aanpak is ‘slim reizen’ (mobiliteitsmanagement). Wie niet per se met de auto hoeft, wordt geprikkeld alternatieven te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Daarvoor maken we afspraken met werkgevers, via Groningen Bereikbaar. Forenzen kunnen hun auto bijvoorbeeld buiten de stad parkeren op een van de P+R-terreinen. Of ze kunnen wat vaker thuis werken, of een keer een uur later beginnen. Het helpt allemaal mee om het verkeersaanbod, vooral in de spits, terug te dringen. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en vervoersondernemingen moeten er samen voor zorgen dat de alternatieven voor de auto aantrekkelijker worden.

Slim omleiden

‘Slim omleiden’ omvat alle maatregelen om de hinder van het werken aan de weg voor het verkeer te beperken (verkeersmanagement). In de praktijk gaat het vooral om omleiden en informeren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de digitale borden met reistijdinformatie die op de toegangswegen naar de stad staan. Met die informatie kunnen bijvoorbeeld automobilisten op de A7 vanuit Drachten kiezen voor de westelijke ringweg als er vertraging is op de zuidelijke ringweg. Een andere maatregel is het aanpassen van de verkeerslichten. Dat kan veel schelen als door de omleidingen de hoeveelheid verkeer tijdelijk verandert.

Tijdig communiceren

Goed en op tijd communiceren is een effectieve maatregel om hinder te voorkomen of te beperken. Wie van te voren weet dat hij de kans loopt in een file te belanden, kan bewust kiezen voor bijvoorbeeld een alternatieve route. Of neemt de file voor lief. Als je zelf een keuze kunt maken, heeft dat een positief effect op je beleving. De communicatie over de wegwerkzaamheden is een taak voor Groningen Bereikbaar. Deze organisatie zet een brede mix van communicatiemiddelen in, van advertenties en een website tot middelen op en langs de weg.