Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid handelt namens het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het projectbureau staat onder leiding van projectdirecteur Joost van de Beek. Er werken medewerkers van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en externe bureaus. Verder zijn er medewerkers bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie die niet bij het projectbureau werken, maar wel bij het project betrokken zijn.

Bevoegd gezag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is namens het Rijk het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg Groningen. Dit betekent dat de minister de besluiten neemt over dit project. Rijkswaterstaat voert het project voor de minister uit.

Omdat het project consequenties heeft voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen, werkt Rijkswaterstaat nauw samen met beide overheden. Samen vormen zij de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. In de stuurgroep zitten de directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de gedeputeerde en wethouder die Mobiliteit/Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening in hun portefeuille hebben.

Stuurgroep

Provincie Groningen:
Gedeputeerde Johan Hamster (Mobiliteit), voorzitter

Rijkswaterstaat Noord-Nederland:
Hoofdingenieur-directeur Joost de Ruig

Gemeente Groningen:
Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer)

Vragen over het plan Aanpak Ring Zuid?

Heb je een specifieke vraag over het plan Aanpak Ring Zuid? Dan kun je terecht bij projectbureau Aanpak Ring Zuid. Het gaat hierbij om vragen zoals:

  • Wat verandert er na de ombouw in mijn omgeving?
  • Wat zijn de gevolgen van het project op geluid, luchtkwaliteit of hoeveelheid verkeer?
  • Kunt u een presentatie over het project verzorgen of een rondleiding geven?

Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T: 088 797 43 95
E: info@aanpakringzuid.nl