Effecten op de veiligheid

In de toekomst rijdt er veel meer verkeer op de zuidelijke ringweg dan nu. Toch neemt de kans op ernstige ongevallen niet toe. Dit komt vooral door het veiliger wegontwerp en de vele maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

  • Verkeer op de ringweg wordt veiliger
  • Veiliger wegen in de wijken
  • Minder risico’s bij vervoer gevaarlijke stoffen
  • Veiliger gevoel dankzij meer overzicht

Verkeer op de ringweg wordt veiliger

De zuidelijke ringweg wordt veiliger door het wegontwerp en de vele maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de digitale informatiepanelen boven de weg die je advies geven over de snelheid. Wat ook helpt, is dat we gevaarlijke knelpunten gaan oplossen. Zoals het Julianaplein, waar de verkeerstromen elkaar nu nog kruisen en waar auto’s moeten stoppen als het verkeerslicht rood is. Of denk aan de korte weefvakken bij de Oosterpoort.

Veiliger wegen in de wijken

Op de wegen in de stad blijft de kans op ernstige ongevallen gelijk. Bepaalde wegen gaan we opnieuw aanleggen en daarbij veiliger inrichten. Bovendien hebben we in Helpman maatregelen genomen die de verkeersveiligheid vergroten.

Minder risico’s bij vervoer gevaarlijke stoffen

De zuidelijke ringweg is in het Noorden een belangrijke route voor vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen. Door het plan nemen de risico’s af. Dit komt doordat de weg veiliger wordt, vooral bij het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Het vrachtverkeer hoeft hier immers straks geen voorrang meer te geven of te stoppen voor de verkeerslichten. In het plan is bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van de verdiepte ligging voor de hulpdiensten. Hier komen verschillende voorzieningen om de veiligheid te waarborgen. De verdiepte ligging levert geen extra risico’s op voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Waar de zuidelijke ringweg onder de grond gaat, neemt de sociale veiligheid toe.

Veiliger gevoel dankzij meer overzicht

Sociale veiligheid is het gevoel of een omgeving veilig is. Je voelt je veiliger als je overzicht hebt en als er sociale controle mogelijk is. Op veel plekken wordt de sociale veiligheid door het plan beter. Bijvoorbeeld op de plaats waar de zuidelijke ringweg verdiept wordt aangelegd. Er ontstaat meer overzicht en er komen meer doorkijkjes. Meer fietsers gaan de doorgetrokken routes door het Zuiderplantsoen gebruiken, waardoor de sociale controle toeneemt. Vanaf de Hereweg wordt het gebied iets overzichtelijker, omdat het viaduct verdwijnt. Verder verdwijnt bij de westelijke ringweg de donkere en onoverzichtelijke tunnel met treden tussen de Leonard Springerlaan en de Concourslaan.