Verbreding wegvak Hoogkerk-Vrijheidsplein


Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein wordt het aantal rijstroken uitgebreid. De stad uit, tot aan Hoogkerk, liggen nu twee en straks drie rijstroken. Naar de stad toe zijn tussen Hoogkerk en de aansluiting Laan Corpus den Hoorn straks twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer richting zuidelijke ringweg, en één voor verkeer richting westelijke ringweg.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment zijn we bezig met het afwerken van de noordzijde van dit gedeelte van de weg. We brengen nieuwe riolering aan, verbreden de weg, verwijderen en leggen asfalt, plaatsen geleiderails en werken de buitenberm af tussen Hoogkerk en de Atletiekbaan.

Wat gebeurt er binnenkort?

Als de noordzijde klaar is gaan we verder met de middenberm en daarna de zuidzijde.

Wat is er al gedaan?

Tot juni 2021: bouwen nieuwe dekken voor viaduct

Langs de Jan Evert Scholtenlaan (de weg tussen de rotonde en het Stadspark) hebben we het noordelijke en het zuidelijke dek van het nieuwe viaduct over de Laan Corpus den Hoorn gebouwd. Deze zijn in juli 2021 op hun plek gezet.

September-oktober 2020: slopen zijkanten huidige viaduct

Voor het verbreden van de N7 was het nodig om het viaduct over de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn aan beide zijdes van het huidige viaduct te verbreden. Daarvoor moesten we de zijkanten van het viaduct slopen.

Laatste nieuws:

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op.