20240201 impressie zuidelijke ringweg met barrier 2

Nieuwe betonbarrier tussen Vrijheidsplein Julianaplein

John2 februari 2024JulianapleinWest


Tussen maandag 5 en zaterdag 17 februari plaatsen we een nieuwe betonbarrier in het midden van de N7/zuidelijke ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein. We starten bij het Vrijheidsplein en werken gedurende twee weken naar het Julianaplein toe. Omwonenden kunnen hier geluidshinder van hebben.

De barrier (een soort tussenmuur) is gelijk aan de barriers die al op andere plekken van de zuidelijk ringweg te zien zijn. In de barrier worden later rozenstruiken geplant. Hij helpt ook mee om het wegbeeld te versmallen. De nieuwe barrier is breder dan de bestaande tussenmuur. In de week van 4 maart plaatsen we tussen de rotonde Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein nog een korte barrier.

Overlast

De betonbarrier wordt overdag gestort. Om scheurvorming in het beton te voorkomen, moeten we het gestorte beton op tijd inzagen. Dit kan geluidsoverlast en trillingen geven. Op welk tijdstip we kunnen inzagen, is afhankelijk van de tijd die het beton nodig heeft uit te harden. Dit wordt medebepaald door het weer. Het kan voorkomen dat we ‘s nachts een barrier moeten inzagen.

Verkeershinder

Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. (In een eerdere versie van dit artikel stond dat er een rijstrook dicht was en ook de oprit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Vrijheidsplein. Dat klopt niet. Die afsluitingen zijn pas vanaf 18 februari.)

Regen

We kunnen deze werkzaamheden niet uitvoeren als het te hard regent. In dat geval schuiven de werkzaamheden op. Dit zullen we op deze website vermelden.


Lees ook: