Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren.

  • Situatie 2013
  • Impressie 2030

Fietsverbindingen


Fietsroute Stadspark-Laan Corpus den Hoorn makkelijker

De fietsroute Stadspark - Laan Corpus den Hoorn wordt veiliger. Aan de oostzijde van de rotonde komt een fietspad in twee richtingen. Hierdoor hoef je minder vaak de weg te kruisen op de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Door een nieuwe op- en afrit van en naar de westelijke ringweg worden de rotondes ook rustiger waardoor fietsers makkelijker kunnen oversteken. Zie ook deelproject Aanpassing aansluiting Corpus den Hoorn.

Snellere fietsverbinding Leonard Springerlaan – Concourslaan

Het fietstunneltje bij de Leonard Springerlaan-Concourslaan is verdwenen (2020). Veel mensen voelden zich onveilig in deze tunnel. In plaats hiervan komt er een volwaardige fietsverbinding onder de westelijke ringweg door. Deze route is handiger, sneller en sociaal veiliger. Zie ook deelproject Aansluiting westelijke ringweg.

Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2030
Fietsroute Concourslaan-Leonardspringerlaan 2013

Het tunneltje onder de westelijke ringweg wordt vervangen door een volwaardige fietsverbinding. Beweeg de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Veilige fietsverbinding Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan

Als je straks van de Laan van de Vrijheid naar de Leonard Springerlaan gaat, fiets je onder de ringweg door. De op- en afritten van de ringweg hoef je niet meer over te steken. Deze route wordt veiliger.In de Leonard Springerlaan komt een vluchtheuvel, waardoor je als fietser in twee etappes kunt oversteken.

Fietsroute Laan van de Vrede 2030
Fietsroute Laan van de Vrede 2013

De fietsverbinding tussen de Laan van de Vrede en de Expositielaan loopt straks onder de op- en afrit door. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Beweeg de oranje lijn om de verschillen te zien.