Nu in uitvoering

Plan mijn route

Naar routeplanner

Groningen blijft goed bereikbaar tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ga goed voorbereid op pad en kies de slimste route!

Bekijk de planning van het project

Zuidelijke ringweg fase 1

1992-2010

Vanaf de jaren '90 wordt nagedacht over het verbeteren van de doorstroming op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen. Tussen 2006 en 2010 deed Rijkswaterstaat al enkele kleinere ingrepen, zoals bypasses bij het Julianaplein en het Europaplein.

Verkenningen

2002-2009

In 2002 startte onderzoek naar hoe het hoofdwegennet van Groningen (A28 en A7/N7) klaar kon worden gemaakt voor de toekomst. Verschillende alternatieven werden onderzocht. Geen van deze voldeed aan alle criteria.

Besluit Bestuurlijk Voorkeursalternatief

2009

Bestuurders van Rijk, provincie en gemeente spraken zich in 2009 uit voor het verbeteren van de zuidelijke ringweg op het bestaande tracé.

Planstudie

2010-2014

Tussen 2010 en 2014 heeft projectorganisatie Aanpak Ring Zuid op basis van het Bestuurlijk Voorkeursalternatief het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg uitgewerkt.

Tracébesluit vastgesteld

September 2014

Op 29 september 2014 ondertekende minister Schultz van Haegen het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg, fase 2. De gemeente Groningen stelde dezelfde dag de inrichtingsplannen vast en verleende de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel.

Aanbesteding gestart

December 2014

Eind december 2014 begon de aanbestedingsprocedure. Drie gegadigden zijn toegelaten tot de procedure. Zij moeten in dialoog met de opdrachtgever een aantal plannen opleveren, en uiteindelijk een bieding doen.

Tussenuitspraak Raad van State

September 2015

De Raad van State deed op 16 september 2015 een tussenuitspraak over de ingestelde beroepen tegen het Tracébesluit. De Raad heeft beslist dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf punten moet worden aangepast.

Helperzoomtunnel definitief

September 2015

De rechtbank Noord-Nederland deed, ook op 16 september 2015, uitspraak over de beroepen tegen de Helperzoomtunnel. De rechtbank wees alle beroepen af. Daarmee is de komst van de tunnel definitief.

Verleggen kabels en leidingen

Vanaf 2015

In de tweede helft van 2015 is begonnen met het verleggen van drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en gas- en rioolbuizen. Deze liggen in de weg voor de ombouw. Tot het einde van het project worden geregeld

Uitvoering verkeersplan Helpman/Coendersborg

Mei 2016

In mei 2016 is een begin gemaakt met de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid in de wijk. De uitvoering van het verkeersplan loopt vooruit op de bouw van de Helperzoomtunnel.

Gunning

Mei 2016

Op 12 mei 2016 is het project definitief gegund. De opdrachtnemer bepaalt de bouwwijze, de volgorde van de werkzaamheden en de planning. Daar is in de tweede helft van 2016 meer over bekend.

Definitieve uitspraak Raad van State

Rond de zomer van 2016

Naar verwachting doet de Raad van State rond de zomer van 2016 definitief uitspraak over de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. De Raad van State beoordeelt dan de wijzigingen in het Tracébesluit.

Start uitvoering

Begin 2017

De opdrachtnemer start begin 2017 met de uitvoering. Uitgangspunt is dat tijdens de ombouw van de ringweg in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar blijven.

Openstelling vernieuwde zuidelijke ringweg

2020

De vernieuwde weg kan volgens plan eind 2020 in gebruik worden genomen.

Oplevering en overdracht

2021

Na de laatste werkzaamheden levert de opdrachtnemer de vernieuwde zuidelijke ringweg in 2021 op.