04juli2023_M1_7269-RoelofBos

Bouw verdiepte ligging

Waar ben je naar op zoek?


Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Dit is een afstand van ongeveer 1100 meter. De verdiepte ligging bestaat uit drie overdekte delen, met daartussen twee niet-overdekte delen. In beide richtingen krijgt de verdiepte ligging drie rijstroken. Op- en afritten zijn in de verdiepte ligging vanwege de veiligheid niet mogelijk.

Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd tegen de zuidkant van de zuidelijke ringweg aan. Hiervoor is de oude zuidelijke rijbaan van de ringweg afgebroken (vanaf 2018). Aan de noordkant van de ringweg is een tijdelijke extra rijbaan geplaatst. De verdiepte ligging wordt gebouwd in een enorme bouwkuip. Zie ook het artikel De bouwkuip aanleggen voor de verdiepte ligging? Hoe dan? De wanden van deze bouwkuip bestaan uit damwandplanken, die in de bodem worden getrild. Bekijk de pagina Damwand voor meer informatie hierover en de voortgang.

De planning is dat de verdiepte ligging in 2024 in gebruik wordt genomen.

Waar zijn we nu mee bezig?

De bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg schiet al flink op. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, bestaande uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo’n acht meter. Op drie plekken leggen we een overkapping op het verdiept liggende deel. Die noemen we de deksels. Op de deksels komt het Zuiderplantsoen, een nieuw groen park in de stad. In het park komen wandel- en fietspaden. Ook de Hereweg, de Helperzoom en het spoor van het traject Groningen-Assen lopen straks over de deksels heen.

We bouwen sinds 2019 aan de verdiepte ligging. Eerst hebben we damwanden ingetrild om zo een bouwkuip te vormen. Binnen de bouwkuip graven we zand af en storten we beton voor de vloer, de wanden en de deksels.

Planning

De planning is dat de verdiepte ligging in het voorjaar van 2024 in gebruik wordt genomen. Van te voren moeten we ook de technische voorzieningen aanleggen en testen. Daarom streven we ernaar dat eind 2022 het betonstorten is afgerond.

Wat gebeurt er hierna?

Afronden intrillen damwanden

Bij de Hereweg ontbreekt nog een deel van de damwand. Hier bouwen we eerst de verdiepte ligging ten westen van de Hereweg (Papiermolenlaan/afrit Herweg). We plaatsen een half ‘deksel’, waarna de Hereweg verlegd kan worden. Het verkeer rijdt vervolgens over dit halve ‘deksel’, waarna we de damwandplanken aan de oostkant van de Hereweg in kunnen trillen.

Wegpompen van grondwater

In het westelijke deel (vanaf openluchtzwembad De Papiermolen tot aan het spoor) maken we de bouwkuip droog met bemaling. Dit houdt in dat we grondwater binnen de bouwkuip voor een deel wegpompen, waarna we het zand in de bouwkuip verder kunnen afgraven. Lees meer over deze ‘bemaling’ in onze publieksbrochure Veilig en beheerst bouwen op de Hondsrug (pdf, 1,2 Mb).

Laatste nieuws:

Actuele werkzaamheden

Er zijn geen actuele werkzaamheden

Livestream vanaf De Frontier

Livestream vanaf Kempkensberg

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op