Ombouw Julianaplein


Om de doorstroming op het Julianaplein te verbeteren maken we van het Julianaplein een ongelijkvloerse kruising. De verkeersstromen uit de verschillende richtingen krijgen elk een eigen rijbaan, boven elkaar. De verkeerslichten verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer. Om ervoor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens de ombouw van het Julianaplein, leggen we een Tijdelijk Julianaplein aan.

Waar zijn we nu mee bezig?

Combinatie Herepoort is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tijdelijke kruispunt. De Julianavijver is gedempt om voorbelasting te kunnen aanbrengen. De komende periode wordt er 130.000 kuub zand aangebracht.

Wat gebeurt er daarna?

Als de voorbelasting op de juiste hoogte is, start de zogenaamde 'zettingsperiode'. In deze periode worden de lagen zand als het ware samengedrukt om zo een stevige ondergrond te creëren voor het aanleggen van het tijdelijke kruispunt. Dit tijdelijke kruispunt is nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens de ombouw van het Julianaplein naar de definitieve situatie.

Wat is er al gedaan?

Bij de zuidzijde van de Papiermolentunnel heeft Combinatie Herepoort sloopwerkzaamheden uitgevoerd en damwandplanken ingetrild. Dit was nodig ter voorbereiding op de aanleg van het tijdelijke kruispunt. Daarnaast hebben we de onderdoorgang Vondellaan definitief afgesloten voor autoverkeer. We hebben de onderdoorgang ondertussen gesloopt en damwandplanken ingetrild.  Dit was nodig om ruimte te maken voor het tijdelijke kruispunt en om te kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van het Julianaplein.

Laatste nieuws:

Actuele werkzaamheden

Er zijn geen actuele werkzaamheden

Brochure ombouw Julianaplein

Het nieuwe Julianaplein is in 2024 klaar. Voor het zover is, leggen we eerst een tijdelijk Julianaplein aan, iets ten zuiden van de huidige kruising. We hebben dan alle ruimte om veilig te bouwen aan het nieuwe Julianaplein.

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op

Bewonersbrieven


Een nieuw Julianaplein bouwen? Hoe dan?

ARZ (74) Julianaplein - foto RWS - verkleind

Nu we druk bezig zijn met het aanbrengen van zand bij de Brailleweg, worden de volgende stappen op en rond de A28 en het Julianaplein steeds zichtbaarder. Maar voordat het nieuwe ‘ongelijkvloerse’ Julianaplein gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren. Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein moet het verkeer namelijk zoveel mogelijk kunnen doorrijden. Het proces van tijdelijke wegen naar een helemaal nieuw Julianaplein gebeurt daarom in 8 stappen.