Tijdelijk Julianaplein


Waarom is dit nodig?

Om de doorstroming op het Julianaplein te verbeteren, maken we van het Julianaplein een ongelijkvloerse kruising. Om ruimte te maken voor de bouw hiervan én om ervoor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, leggen we een tijdelijk kruispunt aan. De planning is dat het tijdelijke Julianaplein vanaf februari tot mei 2022 wordt aangelegd.

Aanleg tijdelijk kruispunt

Het tijdelijk kruispunt komt ter hoogte van de Julianavijver. Deze is tijdelijk gedempt, waardoor we hier kunnen bouwen. Over het Noord-Willemskanaal bouwen we een tijdelijke Julianabrug. Het tijdelijke kruispunt sluiten we op drie plekken aan op de bestaande wegen in de richtingen Drachten (N7/A7), Hoogezand (zuidelijke ringweg, N7) en Assen (A28). Het verkeer van en naar het centrum rijdt dan al via de Brailleweg en over de nieuwe op- en afrit. Als het tijdelijke kruispunt klaar is, wordt deze gefaseerd in gebruik genomen.

De bouw van het tijdelijke Julianaplein leidt in de periode van februari 2022 tot mei 2022 tot ernstige verkeershinder. Groningen Bereikbaar voert gesprekken met organisaties en bedrijven om er samen voor te zorgen dat er in die periode minder verkeer op de weg is. Kijk hieronder terug naar de digitale bijeenkomst van 2 september over de ingrijpende werkzaamheden aan het Julianaplein in 2022.

Aanleg uiteindelijke Julianaplein

Wanneer het tijdelijke kruispunt in gebruik is (verwachting juni 2022), kunnen we het oude kruispunt verwijderen en starten met de bouw van het uiteindelijke Julianaplein. In de toekomst wordt het Julianaplein ongelijkvloers. Zo zijn er straks geen verkeerslichten meer nodig en kan het verkeer goed doorrijden. Kijk hier voor een impressie van de eindsituatie.

Lees ook:
Julianaplein volgend voorjaar gedeeltelijk gestremd (6 juli 2021)

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en updates over de werkzaamheden en planning.

Tekening situatie
Impressie tijdelijke kruispunt inclusief rijrichtingen
Klik voor een vergroting (afbeelding: Tekening situatie)
0002
Verkeerssituatie ingezoomd op detail
Klik voor een vergroting (afbeelding: 0002)
0003
Verkeerssituatie ingezoomd op detail
Klik voor een vergroting (afbeelding: 0003)