canvas-ARZ (74) Julianaplein - foto RWS - verkleind

Een nieuw Julianaplein bouwen? Hoe dan?

Judith6 maart 2020Julianaplein


Nu we druk bezig zijn met het aanbrengen van zand bij de Brailleweg, worden de volgende stappen op en rond de A28 en het Julianaplein steeds zichtbaarder. Maar voordat het nieuwe ‘ongelijkvloerse’ Julianaplein gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren. Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein moet het verkeer namelijk zoveel mogelijk kunnen doorrijden. Het proces van tijdelijke wegen naar een helemaal nieuw Julianaplein gebeurt daarom in 8 stappen.

Stap 1: bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg (voltooid)

Om het nieuwe viaduct aan de Brailleweg te kunnen bouwen, hebben we eerst het bestaande viaduct gesloopt. Dit kon alleen nadat het verkeer van de A28 is omgeleid over een tijdelijk viaduct. We hebben in de eerste maanden van 2019 deze ‘bypass’ afgebouwd. De basis hiervoor was al gebouwd in 2018. Het verkeer op de A28 is vervolgens in twee stappen, in twee weekenden ‘omgezet’ naar de tijdelijke weg. Foto's van deze werkzaamheden vind je hier.

Stap 1 - bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg
Stap 1: bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg

Stap 2: sloop oude viaduct (voltooid)

Zodra het tijdelijke viaduct in gebruik is genomen, hebben we het oude viaduct gesloopt. Dit slopen is in twee stappen gebeurd; zo hebben de vleermuizen altijd een veilige doorgang onder het viaduct gehad. Dit betekent dat we eerst het oostelijke dek van het viaduct hebben gesloopt en daarna de laatste liggers voor het tijdelijke viaduct hebben geplaatst. Na het tweede omzetweekend konden we het gehele viaduct slopen.

Stap 2 - sloop oude viaduct
Stap 2: sloop oude viaduct

Stap 3: vernieuwen kade Noord-Willemskanaal (voltooid)

Ter voorbereiding op het nieuw te realiseren viaduct aan de Brailleweg hebben we een deel van de kade van het Noord-Willemskanaal vervangen. Vanaf een ponton op het water is de bestaande beschoeiing gesloopt en hebben we hierna nieuwe damwanden ingetrild. De vervanging is nodig omdat de oude beschoeiing van het kanaal ter hoogte van het fietspad niet voldeed voor de nieuwe situatie. Het nieuwe tweerichtingsfietspad komt hier namelijk iets lager te liggen, lager dan de huidige waterstand van het Noord-Willemskanaal.

Damwanden Noordwillemskanaal _ Foto ID_-2013265
Vernieuwen kade Noord-Willemskanaal | Foto: Raymond Bos

Stap 4: bouwen nieuwe viaduct en nieuwe oprit A28 Centrum-Groningen (voltooid)

Als het oude viaduct is gesloopt en de A28 is verlegd over de tijdelijke weg, is er voldoende ruimte gecreëerd om het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de nieuwe oprit Groningen-Centrum te bouwen. De oprit is voor het verkeer dat vanaf Groningen-Centrum de A28 op wil rijden richting Assen. Op dit moment is Combinatie Herepoort bezig met het aanbrengen van zand voor de nieuw oprit.

Stap 4 - bouwen nieuwe viaduct en nieuwe oprit A28 Centrum - Groningen
Stap 4: bouwen nieuwe viaduct en nieuwe oprit A28 Centrum - Groningen

Stap 5: verwijderen tijdelijke weg en tijdelijk viaduct en bouw afrit A28 Brailleweg (voltooid)

Als het nieuwe viaduct over de Brailleweg met oprit gereed is, zetten we het verkeer ‘om’ naar de nieuw gebouwde wegen. De tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct zijn dan niet meer in gebruik en gaan we verwijderen. Op de plek van de tijdelijke weg bouwen we de nieuwe afrit A28 Groningen-Centrum. Deze komt uit op de Brailleweg.

Stap 5 - verwijderen tijdelijke weg en tijdelijk viaduct en bouw afrit A28 Brailleweg
Stap 5: verwijderen tijdelijke weg en tijdelijk viaduct en bouw afrit A28 Brailleweg

Stap 6: herinrichting Brailleweg en fietspaden (voltooid)

Het ‘bovenliggende wegennet’ van de A28 is in stap 5 afgerond, in de vorm van het nieuwe viaduct en de nieuwe op- en afrit. Daarom kunnen we aan de slag met het ’onderliggende wegennet’. Namelijk: de Brailleweg zelf en de fietspaden. We maken van de Brailleweg een tweerichtingsweg. Verkeer dat de nieuwe afrit Groningen-Centrum neemt, slaat op de Brailleweg linksaf en rijdt langs het Noord-Willemskanaal naar het centrum. Ook het fietspad onder de op- en afritten door en langs het Noord-Willemskanaal leggen we in twee richtingen aan.

Stap 6 - herinrichting Brailleweg en fietspaden
Stap 6: herinrichting Brailleweg en fietspadenFietsverbindingen Julianaplein 2030
Fietsverbindingen Julianaplein 2013

Links de oude situatie voor fietsers (2013), rechts een impressie van de toekomstige situatie voor fietsers. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Stap 7: bouwen tijdelijke T-splitsing (voltooid)

Als we op, rond en boven de Brailleweg klaar zijn, gaan we aan de slag met de tijdelijke T-splitsing, die het Julianaplein gaat vervangen tijdens de grote afbraak en opbouw van het Julianaplein. De T-splitsing komt ter hoogte van de Julianavijver. Deze wordt tijdelijk gedempt, waardoor we de tijdelijke kruising hier kunnen bouwen. Over het Noord-Willemskanaal bouwen we een tijdelijke Julianabrug. De bouw van de T-splitsing en brug gebeuren zoveel mogelijk buiten het verkeer.

De tijdelijke T-splitsing moet vervolgens op drie plekken worden aangesloten op de bestaande wegen in de richtingen Drachten, Hoogezand en Assen: namelijk op de A28 en de zuidelijke ringweg. Het verkeer van en naar het centrum rijdt al via de Brailleweg en over de nieuwe op- en afrit. Als de tijdelijke T-splitsing klaar is, wordt deze in fases in gebruik genomen.

Stap 7 - bouwen tijdelijke T-splitsing
Stap 7: bouwen tijdelijke T-splitsing

Stap 8: bouwen nieuw Julianaplein

Als de T-splitsing volledig in gebruik is, kunnen we aan de slag met het oude Julianaplein, 4 oude onderdoorgangen en de Julianabrug. Deze worden allemaal gesloopt, waarna we de nieuwe tunnels en een nieuwe brug bouwen.

slider Julianaplein vanuit zuiden 2030
slider Julianaplein vanuit zuiden 2013

Links de oude situatie (2013), rechts een impressie van de toekomstige situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.


Lees ook: