canvas-20201202_JvK_JosVanDerMolen_04 (1)

Jos van der Molen, werkvoorbereider bij Combinatie Herepoort, begon als stagiair: ‘Ik mocht meewerken aan de grote puzzel van het Julianaplein’

VONC16 december 2020Julianaplein


“Mijn doel was om mijn afstudeerstage bij het project Aanpak Ring Zuid te doen en dat is gelukt!”, vertelt Jos van der Molen (25). Inmiddels heeft hij de opleiding Built Environment afgerond aan de Hanzehogeschool Groningen en werkt hij als junior integraal faseringscoördinator en werkvoorbereider bij Combinatie Herepoort.

Het is niet de eerste keer dat Jos meewerkt bij de aanleg van een ringweg. Eerder liep hij al stage bij aannemers van de oostelijke en noordelijke ringweg in Groningen voor de mbo-opleiding Infra Weg- en Waterbouw. “De ervaring met de andere ringwegen op mijn cv zorgde voor een mooie binnenkomer”, vertelt hij trots. De ombouw van het Julianaplein is voor Jos een van de spannendste deelprojecten. Dagelijks rijden er zo’n 90.000 auto’s over dit drukke knooppunt. “Dat ik mij als stagiair mocht vastbijten in de ombouw van dit drukke knooppunt was een hele uitdaging. Het was dé grote puzzel waarvan collega’s ‘sarcastisch’ zeiden: nou, succes!”

'Het mooie van dit werk is dat je echt een resultaat neerzet. Later rijd ik met mijn auto over de ring en denk ik: dit is mijn project. Dat is supergaaf!'

Jos van der Molen, werkvoorbereider

Het Julianaplein als uitgangspunt

Jos maakte tijdens zijn stage een plan voor welke stappen Combinatie Herepoort moet maken om tot het definitieve Julianaplein te komen. Dat deed hij volgens het principe van reverse engineering. Daarbij is het definitieve Julianaplein het uitgangspunt en kijkt Jos vanuit daar terug naar de stappen die nodig zijn om tot dat punt te komen. “Zo houd je overal rekening mee, doordat je precies weet wat er moet komen. Neem bijvoorbeeld een rioleringsbuis die in 2024 in gebruik wordt genomen. Door te kijken naar de stappen voorafgaand aan het plaatsen van die rioleringsbuis, kan je bijvoorbeeld zien dat er in 2021 op dezelfde plek een stalen damwand geplaatst wordt. Als we daar niet naar kijken, staat die stalen wand in de grond en heb je later een probleem met de rioleringsbuis. Dit lossen we met elkaar op door te kijken wat we met de locaties van de rioleringsbuis of damwand kunnen doen. We passen het ontwerp vervolgens aan en zorgen ervoor dat in 2024 zowel de stalen damwand als de rioleringsbuis geplaatst kan worden. Dit is slechts één voorbeeld van de zogenoemde ‘raakvlakken’ die we oplossen. Deze raakvlakken komen we alleen tegen door vanuit de eindsituatie (het definitieve Juliaplein) terug te kijken.”

Tijdens het proces dat Jos doorliep om zijn plan te maken, was hij met de verschillende betrokken disciplines constant op zoek naar zulke raakvlakken tussen de werkzaamheden. “Mijn doel was om een plan te maken waarin alle raakvlakken duidelijk zijn. Het is de kunst om een plan te schrijven dat voor iedereen te begrijpen is, van directeur en verkeerscoördinator tot uitvoerder, en waar iedereen mee instemt om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het is echt een plan geworden dat we met en voor elkaar maakten”, vertelt Jos.

Van stagiair naar medewerker

Na zijn stage werd Jos aangenomen bij Combinatie Herepoort als junior integraal faseringscoördinator. In deze functie zorgt hij voor een goede samenwerking tussen de betrokken disciplines door hen op de hoogte te brengen van alle werkzaamheden die moeten gebeuren. Hiervoor werkt hij samen met de integraal faseringscoördinator aan de uitvoering en verdere uitwerking van het plan dat hij tijdens zijn stage ontwikkelde. “Daarnaast ben ik als werkvoorbereider bezig met de voorbereiding voor de sloop en bouw van het viaduct over de Paterswoldseweg. Ik maak daarvoor een planning en heb contact met onderaannemers voor de sloop.”

De puzzel

Jos krijgt dankzij zijn stage en huidige werkzaamheden de kans om te werken aan een puzzel van het tijdelijke en definitieve Julianaplein. “Dat vind ik geweldig”, zegt hij enthousiast. “Het mooie van dit werk is dat je echt een resultaat neerzet. Later rijd ik met mijn auto over de ring en denk ik: dit is mijn project. Dat is supergaaf!” Jos kijkt ook erg uit naar het in elkaar zetten van de puzzelstukjes: de bouw. “Dan komt het plan echt tot uitvoering en kan ik later samen met collega’s terugkijken en zien dat er een prachtig afgerond project ligt.”


Lees ook: