canvas-20200214_JvK_Piet_Zijlstra_002

TOEN: Stagelopen bij Rijkswaterstaat

Hanna28 februari 2020Julianaplein


In de jaren 60 werd de zuidelijke ringweg aangelegd. De aanleg van de weg had veel impact op de stad en er zijn veel verhalen over te vertellen. Deze week het verhaal van Piet Zijlstra. Hij liep veertig jaar geleden een halfjaar stage bij Rijkswaterstaat in Groningen en vond kortgeleden zijn oude stageverslag weer terug.

Wat hield je stage bij Rijkswaterstaat in?

“In 1979 liep ik stage bij de afdeling Wegen en Oeververbindingen bij Rijkswaterstaat in Groningen. Toen waren ze nog gevestigd aan de Kempkensberg, waar nu DUO zit. Daar hielden ze zich onder andere bezig met de verkeersongevallenregistratie van de rijkswegen. Dus ook met die van de A7. Aan de hand hiervan werden zogenaamde ‘blackspots’ bepaald. Dit zijn verkeersonveilige situaties waar veel verkeersongevallen gebeuren. Een belangrijke ‘blackspot’ was het Julianaplein.”

Je vond je oude stageverslag terug, wat stond daarin?

“Tijdens mijn stage heb ik gekeken naar wat het zou betekenen als de groei van het verkeer zo door zou gaan. De verwachting was dat dit voor grote problemen zou gaan zorgen, met name bij het Julianaplein. In mijn stageverslag van toen heb ik ook opties beschreven ter verbetering.”

Wat was je oplossing?

“Eigenlijk had ik twee ideeën. Het eerste idee was een nieuwe weg aanleggen ten zuiden van Groningen in de buurt van Haren. Dat kon toen nog, omdat het daar nog niet helemaal was volgebouwd. Het tweede idee was om een (half) klaverblad aan te leggen, maar ook dat ging niet door. Dat kwam omdat men toen de noodzaak nog niet zag; de verkeersintensiteit was nog lang niet zo hoog als nu. Pas in de jaren 90 werd dit een ander verhaal door de economische groei in en rond Groningen en de Eemshaven. Achteraf gezien kun je misschien zeggen: hadden wij 40 jaar geleden maar de zuidelijke ringweg omgelegd, maar dat is nu niet meer aan de orde. Mooi om te zien dat het Julianaplein nu grondig wordt aangepakt en er een betere doorstroming van het verkeer komt.”

Wat ben je na je stage gaan doen?

“Na de stage ging ik aan het werk als assistent-uitvoerder, daarna als uitvoerder en uiteindelijk als assistent-bedrijfsleider bij dezelfde aannemer. Vervolgens werkte ik 25 jaar in de betonwarenindustrie. Nu ben ik alweer vijf jaar aan het werk als zelfstandige op het gebied van innovaties en duurzaamheid. Zo ben ik verbonden aan de Klimaatproeftuin bij BuildinG op de Zernike campus Groningen.”

Wat vind je van de plannen voor de ombouw van het Julianaplein?

“Het lijkt een heel klein beetje op het plan dat ik voorstelde als het gaat over ongelijkvloerse kruisingen. Je bent dan af van de verkeerslichten, die slecht zijn voor de doorstroming. Het ontlasten van het Emmaviaduct en de binnenstad is wat mij betreft een goede keuze. Zelf maak ik ook steeds meer gebruik van de P+R’s rond de stad, om met het uitstekende OV de binnenstad te bereiken.”

Heb je ook verhalen of herinneringen aan de zuidelijke ringweg die je met ons wilt delen? Laat het ons weten via info@aanpakringzuid.nl


Lees ook: