Bouw verdiepte ligging en sloop oude ringweg | 28 juni 2024 | Foto's: Rijkswaterstaat


De oude zuidelijke ringweg van Groningen maakt tussen de Europaweg en het Julianaplein plaats voor een nieuwe. Het nieuwe deel wordt verdiept aangelegd, met daaroverheen drie 'deksels'. Op die deksels leggen we later het Zuiderplantsoen aan.

We werken nu aan Operatie Ring Zuid. Daarin verbinden we de nieuwe delen van de zuidelijke ringweg met elkaar. De zuidelijke ringweg is grotendeels dicht voor verkeer, vanaf maart tot begin september 2024.

Vanuit de lucht is goed te zien dat de oude ringweg op steeds meer plekken verdwijnt en dat de verdiepte ligging al heel ver is. De foto's zijn gemaakt tijdens een inspectievlucht van Rijkswaterstaat, eind juni. We vliegen van oost naar west.

Europaweg

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (13)

De verdiepte ligging begint (en eindigt) aan de oostzijde bij de Europaweg. Vanaf hier loopt de weg naar beneden. Goed zichtbaar is de nieuwe oprit vanaf de Europaweg de verdiepte ligging in. Van de oude ringweg is hier niets meer te zien.

Oostpolder

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (14)

Dit deel noemen we de oostpolder. Hier brengen we folie aan om de verdiepte bak waterdicht te houden. Met de bouw van dit deel van de verdiepte ligging konden we pas beginnen nadat de oude ringweg was afgebroken. Dat is in mei en juni gedaan. Om tijd te winnen, hadden we een deel van de nieuwe voorzetwanden alvast op een andere plek voorgebouwd. Die zijn nu op hun plek gezet.

Oude Winschoterdiep

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (16)

De verdiepte ligging gaat onder het Oude Winschoterdiep door. Daarmee is het eerste aquaduct van de provincie Groningen een feit. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat het water hierin niet erg hoog staat. Aan de oostkant is dat ongeveer een halve meter, naar het westen toe wordt het nog iets dieper. De oude ringweg is grotendeels verdwenen. Het deel dat we hier hebben laten staan, is het zogenaamde Geheugenpaviljoen. Dat is een kunstwerk dat straks, in het Zuiderplantsoen, bedoeld is als herinnering aan de ringweg. Omwonenden zijn een petitie gestart om het alsnog af te breken. Of het inderdaad blijft staan, is nu aan de gemeente.

Opening Oost

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (17)

Over de verdiepte liggende weg hebben we drie 'deksels' gebouwd. Daar tussenin bevinden zich twee openingen. Hier zien we de meest oostelijke opening, ter hoogte van appartementencomplex De Frontier. De oude ringweg is grotendeels al gesloopt. Als je goed kijkt, zie je dat de ringweg uit twee delen bestond: een betonnen deel aan de zuidzijde en een tijdelijk deel aan de noordzijde. Deze noordelijke 'bypass' hebben we eerder dit project gebouwd. Het verkeer richting Julianaplein reed sinds enkele jaren over deze tijdelijke bypass. Het verkeer richting Europaweg reed over de oorspronkelijke noordbaan van de ringweg. De oorspronkelijke zuidbaan is al eerder afgebroken, om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging.

Tijdelijke oprit

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (18)

Op deze foto is goed de tijdelijke oprit te zien vanaf de Meeuwerderweg de oude ringweg op. Deze oprit is enkele dagen na deze foto afgesloten en wordt nu gesloopt. De tijdelijke oprit was vanaf begin mei in gebruik. De oprit gaf het autoverkeer vanuit de Oosterpoortwijk een extra route om de wijk uit te komen tijdens fase 4 van Operatie Ring Zuid. Het autoverkeer kon via deze oprit en een stukje van de oude ringweg 'over het spoor' komen, tot aan de Hereweg. Omdat we binnenkort beginnen met de sloop van het spoorviaduct is de oprit nu gesloten.

DUO/Belastingdienst

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (20)

Het markante gebouw van DUO/Belastingdienst langs de ringweg. De oude ringweg is hier nog zichtbaar. Inmiddels is het asfalt hier verdwenen. In de rij met damwanden (in het midden van de foto) is een doorbraak gemaakt voor het bouwverkeer. Voor het gebouw langs loopt de tijdelijke weg vanaf de Helperzoom naar de Hereweg. Deze is bedoeld voor het autoverkeer dat vanuit de Helperzoomtunnel komt en naar de Hereweg wil. Dankzij deze tijdelijke weg hoeft dit verkeer niet zijn weg door de wijk Helpman te zoeken. Langs de tijdelijke weg loopt een fietspad in twee richtingen.

Opening West

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (21)

Op deze foto is goed te zien dat de oude ringweg ooit, in de jaren 60, is aangelegd dwars door het oude Sterrenbos. Nu zakt de ringweg hier onder de grond. Op het deksel over de weg kunnen we weer groen aanplanten, zodat er een nieuw groen gebied in de stad ontstaat: het Zuiderplantsoen. Dat moet in mei 2025 klaar zijn. De grondlaag op het deksel is dik genoeg om hier grote bomen te laten wortelen. Toch zal het Zuiderplantsoen niet een bos worden, maar meer een park. De damwanden (onderin de foto), gaan we iets onder de grond horizontaal afbranden.

Hereweg

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (22)

Dit is de Hereweg, de in- en uitgang van de verdiepte ligging aan de westzijde. Het rode uitkijkpunt is het Geheugenbalkon, een goede plek om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Het Geheugenbalkon blijft staan en is dus straks onderdeel van het Zuiderplantsoen. De Hereweg is, zoals duidelijk te zien is, nu nog omgelegd richting het oosten. Het viaduct boven de Hereweg staat er nog, maar aan weerszijden daarvan is de ringweg al verdwenen. Na september, als het verkeer door de verdiepte ligging rijdt, gaan we dit viaduct afbreken en de Hereweg definitief inrichten.

Westpolder

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (23)

Het deel van de verdiepte ligging ten westen van de Hereweg noemen we de Westpolder. Hier maken we de aansluiting van de verdiepte ligging op het Julianaplein. Op het zand onderaan de foto gaan we de Máximaweg aanleggen. Deze weg verbindt de Hereweg en de Brailleweg met elkaar. Deze nieuwe weg neemt de functie over van de op- en afritten bij de Hereweg. Langs de Máximaweg komt ook het fietspad weer terug. De planning is dat de Máximaweg eind 2024 open gaat.

De Papiermolen

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (24)

Het openluchtzwembad De Papiermolen lokt, maar onze bouwers moeten gewoon doorwerken. Zo hebben ze de verdiepte ligging al met een eerste asfaltlaag verbonden aan het Julianaplein. Ook de contouren van de afrit zijn al te zien. Het autoverkeer kan straks, komend uit de verdiepte ligging, deze afrit nemen richting het centrum (Brailleweg) en richting Haren/Assen (A28). Rijd je rechtdoor, dan ga in de richting van Hoogkerk/Drachten (A7).

Julianaplein

CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (25)

En tot slot het nieuwe Julianaplein. Op dit moment is de tunnelboog voor verkeer vanuit Haren/Assen (A28) richting Hoogkerk/Drachten (A7) al in gebruik. Ook de verbindingsboog voor de omgekeerde route is al open. We werken nog aan de verbindingsboog voor het verkeer vanuit Hoogezand (dus vanuit de verdiepte ligging) richting de A28, Haren/Assen. De planning is dat de verdiepte ligging en het nieuwe Julianaplein op 2 september 2024 open gaan voor verkeer.