Laatste reacties


Hier leest u de laatste reacties op deze website.

Marco

28 september 2021 om 08:13
De fietsers die over het fietspad op de Bornholmstraat rijden, (vanaf Sontweg richting Winschoterweg) komen thv de Lubeckweg een afsluiting tegen. Wat is hier de omleidingsroute als je naar de Winschoterweg wil? Dat staat niet duidelijk aangegeven.. Moeten ze gebruik maken van de rijweg onder de ringweg door, bij die aparte rotondes....?

Canadalaan

27 september 2021 om 18:36
Hoe hoog wordt deze tijdelijke brug? Kan het scheepvaartverkeer er onderdoor?
Kim

Kim

(Aanpak Ring Zuid)
27 september 2021 om 12:00
Henk, leuk dat je de werkzaamheden via de webcams volgt! De webcam bij de rotondes Laan Corpus den Hoorn was een tijdelijke webcam om het inrijden en inhijsen van de verbreding van het viaduct over de rotondes in beeld te brengen. Af en toe zetten we een extra tijdelijke webcam in om bijzondere werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg online extra goed te kunnen volgen. De verbreding van het viaduct over de rotondes Laan Corpus den Hoorn ligt nu al een tijdje op zijn plek. Daarom is deze tijdelijke webcam weer verwijderd.
John

John

(Aanpak Ring Zuid)
27 september 2021 om 08:57
Dank je wel, Chris! Voor een overzicht van alle afsluitingen en omleidingen in de stad verwijs ik je naar de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar: https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie

Henk Weening

25 september 2021 om 09:06
Goedenmorgen. Een vraagje waar is de webcam gebleven van de rontonde Laancorpus den hoorn ? Vind het wel jammer dat deze er niet meer is. M.V.G H Weening

Chris Baljé

24 september 2021 om 21:32
Mooie overzichten van dit spectaculaire project. Graag wil ik een suggestie doen voor een aanvulling. Als ik een volgende dag vanuit noordoosten van de stad richting Drachten of Assen wil rijden mis ik een overzicht kaart met stremmingen en/ omleidingen . Met vriendelijke groet, Chris
John

John

(Aanpak Ring Zuid)
24 september 2021 om 08:44
Gert, dat dit op meerdere plaatsen in het land zo wordt uitgevoerd klopt, want het is conform de ontwerprichtlijnen. Het begint ermee dat de bocht veel krapper is dan bestuurders mogen verwachten op een afrit. Zo’n krappe bocht is niet met borden aan te geven. Het is de bedoeling dat auto’s op het stuk tot de haaientanden afremmen. De automobilist die de eerste keer komt aanrijden, weet dan nog niet dat er geen verkeer aankomt bij de haaientanden en zal afremmen. Dat is precies wat er met het ontwerp beoogd wordt. Mocht een automobilist enkele seconden stilstaan omdat hij de situatie vreemd vindt, is er niets aan de hand. Mocht er een auto te hard door zo’n bocht gaan, dan is het gevaarlijk. Voor de haaientanden komt straks inderdaad het bord bebouwde kom. Tegenover de afrit komt een grondwal, met daarvoor schrikhekken en daarachter struweel.

Gert

23 september 2021 om 02:50
Ik vind het een rare en vergezochte keuze om bij zo'n situatie haaientanden te plaatsen. Een gemiddelde automobilist ziet dit waarschijnlijk als een afrit met een hoekige U-bocht, waarbij de afrit pas eindigt bij de rotonde. Maar dan, nogal plotseling en onverwachts, staan er in die afrit haaientanden. Dat dit is om aan te geven dat de afrit officieel eindigt, en overgaat in een lokale weg, is iets dat de meeste automobilisten waarschijnlijk niet weten of begrijpen. Wellicht mogen automobilisten zo'n scherpe bocht in een afrit niet verwachten. Maar ze verwachten ook niet dat ze bij de haaientanden voorrang moeten verlenen aan verkeer dat er niet is. De aanwezigheid van een scherpe U-bocht kan met duidelijke borden worden aangekondigd, waardoor verwachtingen van automobilisten kunnen worden beïnvloed. Maar hoe je automobilisten duidelijk maakt dat er achter de haaientanden geen ander verkeer is waar voorrang aan moet worden verleend, is mij een raadsel. Bij de afrit Assen van de N33 (richting Gieten) is ook zo'n constructie. Ik zie daar regelmatig mensen wachten, verward om zich heen kijken, en pas na een aantal seconden verder rijden. Kan aan het einde van de afrit niet een bord met aanduiding van de bebouwde kom worden geplaatst, in plaats van haaientanden? Eventueel kan ook een iets ander type of kleur wegdek worden toegepast, waardoor ook duidelijk is dat de afrit daar eindigt. Gelet op de bijzondere uitvoering van deze afrit is de kans groot dat hier regelmatig onoplettende automobilisten de afrit met een te hoge snelheid nemen en rechtdoor rijden. Ernstige ongelukken, zoals ook vaak gebeuren op de afrit Eelde van de A28 richting Assen, zijn bijna voorgeprogrammeerd. Worden, om dat soort ongelukken te voorkomen, al bij de aanleg extra (eventueel oplichtende) borden geplaatst die de relatief gevaarlijke/bijzondere situatie aanduiden?

M.

22 september 2021 om 16:16
en wanneer is "straks" ?

M.

22 september 2021 om 16:13
Haaientanden zijn witte of gele gelijkbenige driehoeken op het wegdek. De driehoeken zijn verkeerstekens en staan bij een kruispunt op het wegdek als er voorrang moet worden gegeven, meestal in combinatie met het voorrangsbord (omgekeerde driehoek). Staat er een achthoekig stopbord, dan staan er in Nederland op het wegdek geen haaientanden maar ligt er een stopstreep. In het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) worden in artikel 1 van het eerste hoofdstuk haaientanden gedefinieerd als "voorrangsdriehoeken op het wegdek". In artikel 80 van het derde hoofdstuk van de RVV 1990 wordt de haaientanden hun betekenis in het verkeer toegekend: Haaietanden hebben de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Let vooral op het woordje "bestuurders"; voetgangers zijn geen bestuurders en dus betekenen de haaientanden niet dat kruisende voetgangers daarom voorgaan. Bestuurders moeten voetgangers uiteraard wel voor laten gaan als deze om een andere reden voorrang hebben, bijvoorbeeld als de bestuurder afslaat en de voetganger rechtdoor gaat op dezelfde weg, of als na de haaientanden (ook) een zebrapad ligt waar voetgangers voorrang hebben.