Vernieuwing Papiermolentunnel


Tussen zwembad De Papiermolen en de Rivierenbuurt komt een nieuwe, langere fietstunnel onder de ringweg door. Deze gaat ook onder de nieuwe verbindingsweg door die de Hereweg gaat verbinden met de Brailleweg.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

Op korte termijn zijn er geen werkzaamheden gepland.

Wat is er al gedaan?

In maart 2020 is de procedure afgerond om de fietstunnel toe te voegen aan het project. Daarmee is de komst van de fietstunnel Papiermolen definitief geworden. De fietstunnel was oorspronkelijk niet in de plannen opgenomen. In april 2020 heeft Combinatie Herepoort onderzoek gedaan naar de bestaande kabels en leidingen in de omgeving van de fietstunnel en de Maaslaan.

Laatste nieuws:


Slimme vraag: Waarom kan de Papiermolentunnel nu toch blijven?

20180515_JvK_Reportage_papiermolenlaan_41

Nog tot 17 juli kan iedereen zijn zienswijze geven op het plan voor de fietstunnel bij de Papiermolenlaan. Hoe kan het eigenlijk dat een fietstunnel op deze plek eerst niet mogelijk was, en nu wel?