Aanleg verbindingsweg Hereweg-Brailleweg


Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Deze weg vervangt de bestaande op- en afritten bij de Hereweg. Bij de Brailleweg sluit de nieuwe weg aan op een nieuw verkeersplein.

Waar zijn we nu mee bezig?

De komende maanden brengen we gewapende grond aan. Op plekken waar geen talud (aflopende groenstrook naast de weg) kan komen komt gewapende grond. Grond wordt hier vastgezet met doeken, waardoor het talud als het ware recht omhoog gebouwd kan worden.

Graafwerkzaamheden

Wat gebeurt er daarna?

Als alles op de juiste hoogte is en alle gewapende grondconstructies zijn aangebracht, dan kunnen we verder met de voorbereidingen van de aanleg van de nieuwe weg.

Laatste nieuws: