Aanleg verbindingsweg Hereweg-Brailleweg


Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Deze weg vervangt de bestaande op- en afritten bij de Hereweg. Bij de Brailleweg sluit de nieuwe weg aan op een nieuw verkeersplein.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

Op korte termijn zijn er geen werkzaamheden gepland.

Wat is er al gedaan?

Er zijn nog geen werkzaamheden afgerond voor dit deelproject.

Laatste nieuws: