Ovonde Brailleweg


Impressie 4b Julianaplein papiermolen 2022

We hebben het ontwerp voor het toekomstige verkeersplein bij de Brailleweg (ovonde) moeten aanpassen. Het verkeersplein gaat de Brailleweg aansluiten op de nieuwe verbindingsweg naar de Hereweg. De Brailleweg, met verderop het Emmaviaduct, is straks voor autoverkeer vanuit verschillende richtingen weer de belangrijkste autoroute richting het station. De verbindingsweg naar de Hereweg komt in de plaats van de directe op- en afritten op de Hereweg.

In het Tracébesluit van Aanpak Ring Zuid (2014) was voor het verkeersplein een ontwerp opgenomen. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp bleek dat de doorstroming op dit verkeersplein niet voldoende zou zijn. De kans was groot dat er bij drukte opstoppingen zouden ontstaan, met kans op wachtrijen tot op de ringweg. Dat was niet wenselijk.

Daarom is er een aangepast ontwerp gemaakt. In dit ontwerp heeft het verkeersplein meer stroken. Het ontwerp wordt eerst aan de omwonenden voorgelegd. Zij hebben een uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst op woensdag 23 november. Zij kunnen daar meer informatie krijgen over de wijziging en hun vragen stellen.

Huidige situatie

Op deze luchtfoto (gemaakt op 10 oktober 2022) is de huidige situatie te zien. Het oude Julianaplein is afgebroken. Het verkeer maakt nu gebruik van een tijdelijk Julianaplein, meer naar de zuidkant. Het nieuwe verkeersplein komt aan de noordzijde van de ringweg.

20221010 luchtfoto hoornsediep maaslaan - foto Rijkswaterstaat 0J9A8561
Huidige situatie (oktober 2022). Foto: Rijkswaterstaat.

Impressies

Hieronder tonen we de nieuwe impressies van het verkeersplein.

Impressie 1b ovonde 2022
Het toekomstige verkeersplein gezien vanuit het zuidoosten. Linksonder is een stukje van de zuidelijke ringweg te zien. De wijk rechts is de Rivierenbuurt.
Impressie 2b Maaslaan Hoornsediep 2022
Het verkeersplein gezien vanaf het zuidwesten, met op de achtergrond de Rivierenbuurt.
Impressie 3b Julianaplein vanuit het westen 2022
Het verkeersplein gezien vanuit het westen, met de ringweg die over het Noord-Willemskanaal loopt.
Impressie 4b Julianaplein papiermolen 2022
Het verkeersplein vanuit het zuiden, met onderaan het nieuwe Julianaplein.
Impressie 6b Hoornsediep 2022
Impressie van de nieuwe situatie op het Hoornsediep.
Impressie 7a emmaviaduct brailleweg tb 2016
Impressie van de nieuwe situatie op het Hoornsediep, gezien vanaf de zijde van het Emmaviaduct.
Ovonde ontwerp
Het nieuwe ontwerp van de ovonde bij de Brailleweg.

Wat is er veranderd in het ontwerp?

Op de afbeelding hieronder is goed te zien wat de verschillen zijn van het nieuwe ontwerp in vergelijking met het oude ontwerp. Daarvoor hebben we de afbeeldingen over elkaar heen gelegd. Links van de oranje lijn is het oude ontwerp zichtbaar, rechts het nieuwe. Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te bekijken.

Impressie 4b Julianaplein papiermolen 2022
Impressie 4a Julianaplein papiermolen tb 2016

Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien tussen het oude ontwerp (links) en het nieuwe ontwerp (rechts).