canvas-20180515_JvK_Reportage_papiermolenlaan_41

Slimme vraag: waarom kan de Papiermolentunnel nu toch blijven?Nog tot 17 juli kan iedereen zijn zienswijze geven op het plan voor de fietstunnel bij de Papiermolenlaan. Hoe kan het eigenlijk dat een fietstunnel op deze plek eerst niet mogelijk was, en nu wel?

Op dit moment ligt er een fietstunnel onder de zuidelijke ringweg tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. Dagelijks maken zo’n kleine 1500 fietsers van deze tunnel gebruik. Door de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert hier de situatie. Naast de zuidelijke ringweg komt een nieuwe verbindingsweg te liggen, die de Hereweg en de Brailleweg met elkaar verbindt. Bovendien komt de zuidelijke ringweg hier iets lager te liggen. Vanaf het Julianaplein gezien daalt de ringweg straks op dit punt, omdat de ringweg tussen Hereweg en Europaplein verdiept wordt aangelegd. Waar de huidige tunnel zo’n 35 meter lang is, zou een nieuwe tunnel twee keer zo lang moeten worden en bovendien lager komen te liggen.

plattegrond fietstunnel papiermolen
De nieuwe fietstunnel komt op dezelfde plek als de bestaande fietstunnel. Vanuit de Rivierenbuurt kan de fietser uit de tunnel rechtsaf langs de Julianavijver naar de Brailleweg en de Vondellaan.
positie fietstunnel papiermolen onder ringweg
De positie van de fietstunnel onder de zuidelijke ringweg en de nieuwe verbindingsweg Hereweg-Brailleweg. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

In de planstudiefase van Aanpak Ring Zuid (tot 2014) is uitgebreid bekeken of op deze plek een fietstunnel kon blijven bestaan. Een van de voorwaarden was dat de tunnel ‘sociaal veilig’ zou zijn. Voor het veiligheidsgevoel is het bijvoorbeeld belangrijk dat je, als je komt aanfietsen, de tunnel helemaal kunt doorkijken. Ook mocht de tunnel niet te steil zijn. De plannenmakers concludeerden dat met deze voorwaarden een fietstunnel op deze plek niet mogelijk was. Als alternatief werd er in de plannen een voetgangersbrug over de ringweg opgenomen.

Omdat omwonenden presentatie (pdf, 2 MB) over het plan hebben gegeven. In het najaar neemt de minister een definitief besluit over de tunnel.

stillday4
Impressie van de nieuwe Papiermolentunnel, aan de zijde van de Rivierenbuurt. De fietser kan de hele tunnel doorkijken, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
impressie papiermolentunnel zijde Papiermolen
Impressie van de fietstunnel aan de kant van zwembad De Papiermolen. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
impressie papiermolentunnel zijde Rivierenbuurt - bovenaanzicht
Impressie van de fietstunnel aan de zijde van de Rivierenbuurt, nu vanuit de lucht. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Titelfoto: de bestaande fietstunnel aan de zijde van De Papiermolen. Foto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: