canvas-impressie papiermolentunnel zijde Papiermolen

Tracébesluit fietstunnel Papiermolen zes weken ter inzage

John8 januari 2020Zuiderplantsoen


De nieuwe fietstunnel bij de Papiermolen is weer een stapje dichterbij. Eind november 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga haar handtekening gezet onder het Tracébesluit.

In juni en juli 2019 kon iedereen een reactie ('zienswijze') geven op het ontwerpbesluit voor de nieuwe fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. Hierop zijn vier reacties binnengekomen. Deze hebben niet tot een aanpassing van het besluit geleid. De komende zes weken kunnen belanghebbenden tegen het Tracébesluit in beroep gaan. Het besluit ligt ter inzage in Paviljoen Ring Zuid (Muntinglaan 2), bij de gemeente (Harm Buiterplein 1) en de provincie (Sint Jansstraat 4). De documenten zijn ook te vinden in de digitale bibliotheek op deze website, onder het kopje 'Tracébesluit fietstunnel Papiermolen (2019)'.

In het besluit staat dat de huidige fietstunnel onder de zuidelijke ringweg bij de Papiermolen plaats gaat maken voor een langere tunnel. Deze gaat niet alleen onder de ringweg door, maar ook onder de nieuwe verbindingsweg die de Hereweg gaat verbinden met de Brailleweg. Aan de kant van de Rivierenbuurt worden de Maaslaan en de Merwedestraat iets verlaagd. Zo kunnen fietsers de gehele tunnel doorkijken, wat hun gevoel van veiligheid vergroot.

foto omslag WOTB 2019 papiermolentunnel - 20190322_142856 fietstunnel papiermolen 2
De bestaande fietstunnel. Foto: Aanpak Ring Zuid.
impressie papiermolentunnel zijde Rivierenbuurt - bovenaanzicht
Impressie van de nieuwe fietstunnel gezien vanaf de kant van de Rivierenbuurt, bij de hoek Merwedestraat-Maaslaan.

In het Tracébesluit over de zuidelijke ringweg van 2014 was deze nieuwe fietstunnel nog niet opgenomen. Toen werd nog gedacht aan een voetgangersbrug over de ringweg heen. Mede dankzij de inzet van buurtbewoners is er een aangepast plan gemaakt. De voetgangersbrug is hierin geschrapt.

Na de beroepstermijn (van donderdag 9 januari tot en met 19 februari 2020) is het besluit over de fietstunnel definitief, tenzij er beroep wordt aangetekend.

Titelafbeelding: Impressie van de nieuwe fietstunnel, gezien vanaf de kant van openluchtzwembad De Papiermolen.


Lees ook: