Update Julianaplein: eerste verbindingsboog, viaduct Paterswoldseweg en meer

Joshi22 februari 2023Julianaplein


In deelgebied Julianaplein (knooppunt Julianaplein en omgeving) werken we de komende tijd onder andere aan de eerste verbindingsboog op het Julianaplein (Hoogezand naar Assen) en het viaduct over de Paterswoldseweg.

Verbindingsboog Hoogezand richting Assen

Op het nieuwe Julianaplein zijn we gestart met de bouw van de eerste verbindingsboog. Dat is de boog voor verkeer vanuit Hoogezand richting Haren/Assen. De vloeren zitten er in. Nu wordt er aan de wanden gewerkt. Vervolgens kunnen de dekken er op. Daarna start Combinatie Herepoort met de bouw van de tweede verbindingsboog. De tweede boog is voor verkeer vanuit Haren/Assen richting Drachten.

Er wordt aan de wanden gewerkt van de eerste verbindingsboog. Foto: Raymond Bos
Er wordt aan de wanden gewerkt van de eerste verbindingsboog. Foto: Raymond Bos

Julianabrug

Voor de nieuwe Julianabrug is de tussenpijler gebouwd. In februari en maart wordt de fundering aangebracht in de vorm van buispalen en damwanden.

Papiermolentunnel

Tot halverwege dit jaar zijn we bezig met betonwerk in de Papiermolentunnel en bij de twee ingangen. We storten vloeren en wanden en werken ze af. Als alle beton gestort is, kunnen we de tunnel gaan afwerken. In de tunnel brengen we kunst aan en installeren we de verlichting.

Bij de Papiermolentunnel zijn we tot halverwege dit jaar bezig met betonwerk. Foto: Raymond Bos
Bij de Papiermolentunnel zijn we tot halverwege dit jaar bezig met betonwerk. Foto: Raymond Bos

Verbreding A28

De A28 wordt verbreed. De komende periode gaan we verder bij de A28-oprit 39 Groningen-Zuid (richting Julianaplein). Hier wordt op dit moment de voorbelasting aangebracht. In maart werkt Combinatie Herepoort verder aan de definitieve inrichting van de westzijde van de A28 (dus de rijbaan de stad uit). In de zomer beginnen we aan de oostzijde van de A28 (dus bij de rijbaan naar de stad toe) en aan het viaduct over de Van Ketwich Verschuurlaan. Bij het viaduct over de Van Iddekingeweg plaatsen we siersteenstrips en voeren we betonwerk uit.

Bouw viaduct over Paterswoldseweg

Bij de Paterswoldseweg werken we aan het zuidelijke deel van het nieuwe viaduct. We voeren betonwerk uit en werken aan de riolering en het dek. Eind februari breken we de tijdelijke brug over de Paterswoldseweg af. Als de bouw van het viaduct klaar is, kunnen we het verder afwerken. Dan komt het asfalt er op, plaatsen we de barriers en verlichting en werken we de bermen af.

Een impressie van de zuidzijde van het viaduct.
Een impressie van de zuidzijde van het viaduct.

Herinrichting Vondellaan

In februari is Combinatie Herepoort gestart met het weghalen van groen aan de oostzijde van de Vondellaan. Hier worden ook sleuven gegraven ter voorbereiding op het leggen van kabels en leidingen in het voorjaar van 2023. Als de oostzijde klaar is, gaan we ook aan de westzijde sleuven graven.

Een impressie van de Vondellaan.
Een impressie van de Vondellaan.

Lees ook: