Bouw viaduct over Paterswoldseweg


Het huidige viaduct over de Paterswoldseweg wordt vervangen. Dit gebeurt in drie fases. Eerst leggen we een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct aan. Vervolgens bouwen we het noordelijke deel van het viaduct. Tot slot bouwen we het zuidelijke deel van het nieuwe viaduct.

Waar zijn we nu mee bezig?

In de tweede helft van 2021 zijn we bezig met betonwerk van het nieuwe landhoofd en betonwerk van de uitbreiding van het bestaande landhoofd.  Daarnaast brengen we gewapende grond aan als fundering van het nieuwe wegdek.  Ook verwijderen we de overhoogte van de aangebrachte voorbelasting, die nodig is voor het verbreden van de weg.

Wat gebeurt er daarna?

Vanaf oktober 2021: afbouwen viaduct.

Het viaduct wordt eind februari 2022 in gebruik genomen. We hebben buispalen aangebracht voor de fundering van de landhoofden van het viaduct. Deze werkzaamheden voor de fundering van het nieuwe viaduct en de verbreding van de weg zijn nodig zodat we eind oktober 2021 de liggers voor het viaduct kunnen leggen en het viaduct verder kunnen afbouwen.

Wat is er al gedaan?

In de periode van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 hebben we geluidswerend materiaal aangebracht om de geluids- en trillingshinder van het viaduct te verminderen.

Laatste nieuws: