Bouw viaduct over Paterswoldseweg


Het huidige viaduct over de Paterswoldseweg wordt vervangen. Dit gebeurt in drie fases. Eerst hebben we een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct aangelegd. Nu bouwen we het noordelijke deel van het viaduct. Tot slot bouwen we het zuidelijke deel van het nieuwe viaduct.

Waar zijn we nu mee bezig?

In de tweede helft van 2021 zijn we bezig met betonwerk van het nieuwe landhoofd en betonwerk van de uitbreiding van het bestaande landhoofd.  Daarnaast brengen we gewapende grond aan als fundering van het nieuwe wegdek. Ook verwijderen we de overhoogte van de aangebrachte voorbelasting, die nodig is voor het verbreden van de weg.

Wat gebeurt er daarna?

Tot maart 2022: afbouwen viaduct

Tot en met februari 2022 zijn we aan het werk bovenop het viaduct. We leggen riolering en putten aan en plaatsen lichtmasten en barriers. We brengen een puinfundering aan voor de aansluiting van het viaduct op de zuidelijke ringweg. Daarna leggen we asfalt. Eind maart 2022 kan het verkeer over het nieuwe deel rijden.

Wat is er al gedaan?

In de periode van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 hebben we geluidswerend materiaal aangebracht om de geluids- en trillingshinder van het viaduct te verminderen.

Laatste nieuws: