canvas-20160612 viaduct Paterswoldseweg - foto Jeroen van Kooten - 12_JvK_20160612_Paterswoldseweg_2

Start vervanging viaduct over de Paterswoldseweg; Laan van de Vrede half jaar dicht voor autoverkeer

John28 mei 2020West


Vanaf 15 juni tot half december wordt het westelijke deel van de Laan van de Vrede afgesloten voor autoverkeer. Combinatie Herepoort legt hier, aan de zuidkant van de ringweg, een tijdelijke weg aan en een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg. Daarna kan het huidige viaduct over de Paterswoldseweg worden vervangen. De Laan van de Vrede blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt het huidige viaduct over de Paterswoldseweg vervangen. Dit gebeurt in drie fases.

Fase 1: Tijdelijke weg en viaduct (2020)

Langs de Laan van de Vrede bouwen we een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg. Zodra dit viaduct aan de zuidkant van de ringweg klaar is, kunnen we het verkeer ‘opschuiven’. Het verkeer richting het Vrijheidsplein gaat tijdelijk over de oude zuidbaan rijden. Het verkeer richting het Julianaplein gaat over de tijdelijke weg. Het noordelijke deel van het viaduct komt zo vrij te liggen van verkeer en kan gesloopt worden.

Fase 1 paterswoldseweg
Fase 1
fase 2 paterswoldseweg
Fase 2

Fase 2: Bouw noordelijk deel viaduct (2021)

Op de plek waar de noordzijde van het viaduct lag, bouwen we eerst het nieuwe noordelijke viaduct. Zodra dit deel klaar is, verplaatsen we het verkeer richting het Vrijheidsplein over het nieuwe viaduct. Daarmee komt de oude zuidbaan vrij, die we daarna kunnen slopen.

Fase 3: Bouw zuidelijk deel viaduct (2022)

Op de plek van de gesloopte zuidzijde van het viaduct, bouwen we het nieuwe zuidelijke viaduct. Zodra dit klaar is kan ook het verkeer richting Julianaplein over het nieuwe viaduct gaan rijden. Tot slot breken we de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct weer af.

Fase 3 paterswoldseweg
Fase 3
impressie viaduct paterswoldseweg
Een impressie van het nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg.

Parkeerplekken

Tijdens de afsluiting van het westelijke deel van de Laan van de Vrede tot december 2020 komen hier ook de parkeerplekken te vervallen. Combinatie Herepoort is nog met de gemeente in gesprek over alternatieve parkeerplekken.

20180515 Laan van de Vrede - foto Jeroen van Kooten - 0180515_JvK_Reportage_LaanVanDeVRijheid_23
Laan van de Vrede in 2018, aan de zuidkant van de ringweg, kijkend in de richting van de Paterswoldseweg. Foto: Jeroen van Kooten.

Digitaal spreekuur

Bewoners van de Laan van de Vrede hebben een flyer (pdf, 8.5 MB). Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te houden. In plaats hiervan zijn de bewoners uitgenodigd voor een digitaal spreekuur.

Titelfoto: Jeroen van Kooten (2016).


Lees ook: