canvas-20160612 viaduct Paterswoldseweg - foto Jeroen van Kooten - 12_JvK_20160612_Paterswoldseweg_2 bijgesneden

Deze week geluids- en trillingshinder verwacht bij werkzaamheden Paterswoldseweg

Judith10 augustus 2020Julianaplein


Combinatie Herepoort begint deze zomer bij de Paterswoldseweg/Laan van de Vrede aan twee onderdelen van Aanpak Ring Zuid. Namelijk de aanleg van een tijdelijke weg ten zuiden van de zuidelijke ringweg langs de Laan van de Vrede en de bouw van een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg. Deze week kan het aanbrengen van buispalen langs de Paterswoldseweg voor geluids- en trillingshinder zorgen.

Tijdelijke weg en tijdelijk viaduct

Over de Paterswoldseweg komt in de toekomst een nieuw viaduct. Dit viaduct komt hoger te liggen dan het huidige viaduct en is nodig voor de juiste aansluiting op de nieuwe Julianabrug en het nieuwe Vrijheidsplein. Om het huidige viaduct te slopen en nieuw te kunnen bouwen, leggen we langs de Laan van de Vrede eerst een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg aan. In de week van maandag 10 augustus trilt Combinatie Herepoort de buispalen voor het tijdelijk viaduct in.

Overlast voor omwonenden

We voeren de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maandag 10 augustus bouwen we de heistelling op. Vanaf dinsdag 11 augustus brengen we de buispalen aan. Als het intrillen moeizamer gaat dan gedacht, kan het voorkomen dat we de buispalen het laatste gedeelte moeten inheien. Deze werkzaamheden ronden we af op maandag 17 augustus en geven hinder op het gebied van trillingen en geluid. We proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk. Nadat de buispalen zijn aangebracht werken we tot eind 2020 verder aan de bouw van de tijdelijke weg en het tijdelijk viaduct.

Omwonenden hebben een brief (pdf, 361 kB) ontvangen met meer informatie.

Verkeershinder

Het verkeer op de Paterswoldseweg en de zuidelijke ringweg kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden. Wel verleggen we het verkeer op de Paterswoldseweg, zodat er voldoende veilige werkruimte is en plaatsen we een tijdelijk verkeerslicht.


Lees ook: