canvas-Bouwfotografe-Helperzoom-135

Start werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein

Hanna6 januari 2020West


Begin januari starten we met de werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg en het fietspad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Uiteindelijk zorgen we voor een betere aansluiting op de zuidelijke ringweg en een snellere doorstroming op het Vrijheidsplein. Zowel voor fietsers als voor automobilisten gaat er wat veranderen.

Tot eind januari gaan we onder andere de geluidsschermen verwijderen en de lantaarnpalen verplaatsen. Dit doen we zowel overdag als ’s nachts. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Op onderstaande afbeelding kun je precies zien welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en welke hinder we gaan veroorzaken.

werkzaamhedenwest
Werkzaamhedenoverzicht

Veranderingen voor automobilisten

Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom in de eindsituatie zijn eigen rijbaan, daardoor heb je geen kruisend verkeer meer op het Vrijheidsplein en stroomt het verkeer hier beter door. Ook de verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen.

Daarnaast zorgen we voor een betere aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg. Wanneer je vanuit Drachten naar de westelijk ringweg rijdt (en omgekeerd), hoef je straks niet meer via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Daardoor wordt het hier straks een stuk rustiger en worden de wijk Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar. Op onderstaande afbeeldingen zie je de huidige situatie en de toekomstige situatie van het Vrijheidsplein en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.
Vrijheidsplein 2030
Vrijheidsplein 2013

Het Vrijheidsplein. Links de huidige situatie en rechts de toekomstige. Schuif de oranje lijn naar links of rechts om het verschil te zien.

Botrotonde-2030
Botrotonde-2013

De rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Links de huidige en rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje lijn naar links of rechts om het verschil te zien.

Meer weten over de toekomstige situatie? Ga dan naar: aanpakringzuid.nl/plan/deelgebiedwest

Veranderingen voor fietsers

Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers gaat er het een en ander veranderen op deze plek. Zo verdwijnt het fietstunneltje bij de Leonard Springerlaan-Concourslaan. In plaats hiervan komt er onder de westelijke ringweg een volwaardige fietsverbinding. Daarnaast maken we de fietsroutes Stadspark – Laan Corpus den Hoorn en Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan veiliger. Meer informatie over de veranderingen voor fietsers vind je hier: aanpakringzuid.nl/west/fietsverbindingen

Headerfoto: Bouwfotografe.nl


Lees ook: