Luchtfoto's | 11 februari 2022 | Foto's: Rijkswaterstaat


We werken hard door en dat is te zien! Rijkswaterstaat voert regelmatig inspectievluchten uit. We maken tijdens deze inspectievluchten ook foto's van het project. Van deelgebied Oost tot deelgebied West zie je de omgeving snel veranderen. In dit fotoalbum zie je de werkzaamheden vanuit de lucht. We beginnen in deelgebied West, gaan vervolgens naar deelgebied Julianaplein, we vliegen over deelgebied Zuiderplantsoen en eindigen in deelgebied Oost.

1. Botrotondes LCdH

Op de zuidelijke ringweg tussen afrit 36 en oprit 36 richting Julianaplein hebben we op 7 en 8 februari asfalt aangelegd. Verder hebben we in december tussen de nieuwe oprit richting Drachten en de zuidelijke ringweg in een nieuwe afrit in de vorm van een hoefijzer geopend. In de zomer van 2022 brengen we de definitieve deklaag aan op de oprit richting Drachten.

1.3 Vrijheidsplein

Bij het Vrijheidsplein werken we hard aan twee nieuwe tijdelijke wegen. Hiervoor moet ook de verbindingsweg tussen de westelijke ringweg en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn (N370) binnenkort vijf dagen dicht. Dat betekent dat het verkeer vanaf de westelijke ringweg tijdelijk niet meer bij het Vrijheidsplein de N7 richting Hoogkerk/Drachten kan nemen. De verbindingsweg is dicht vanaf vrijdagavond 18 februari (22.00 uur) tot dinsdagavond 22 februari (22.00 uur).

1.4 vrijheidsplein
1.5 Paterswoldseweg

Tot en met februari 2022 zijn we aan het werk bovenop het viaduct. We leggen riolering en putten aan en plaatsen lichtmasten en barriers. We brengen een puinfundering aan voor de aansluiting van het viaduct op de zuidelijke ringweg. Daarna leggen we asfalt. Eind maart 2022 kan het verkeer over het nieuwe deel rijden.

2.1 JPL braillweg

Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising.

2.2 JPL

Over het Noord-Willemskanaal bouwden we aan een tijdelijke Julianabrug. Deze brug is nodig om de A7 te verbinden met het tijdelijke Julianaplein, dat aan de zuidkant komt van het bestaande Julianaplein. De tijdelijke brug is maar liefst 91 meter lang en is daarmee de langste in zijn soort.

2.1 JPL

De werkzaamheden bij het Julianaplein brengen dertien weken lang afsluitingen met zich mee. Voor het verkeer gaat het om zes verschillende fases, waarbij steeds een deel van het verkeersplein is afgesloten, en één keer zelfs het hele Julianaplein.We hebben een voorspoedige start gemaakt.

2.3 JPL

Het verkeer van Assen (A28) naar Hoogezand rijdt inmiddels over de nieuwe tijdelijke weg. De afgelopen tijd hadden we hiervoor al een stuk weg aangelegd voor het Gomarus College langs en bij De Papiermolen. Afgelopen weekend hebben we deze weg aangesloten op de A28 en op de zuidelijke ringweg. Deze weg blijft tot 28 maart en is dus belangrijk voor de doorstroming van het verkeer.

3.1 Hereweg

Tijdens alle dertien weken van Operatie Julianaplein is de afrit Helpman (vanaf het Julianaplein naar de Hereweg) dicht. In fase 2, 3 en 4 (14 februari tot 28 maart) kan het verkeer wel vanuit het zuiden richting Hoogezand, maar niet de afrit nemen naar de Hereweg. Ook in fase 5 en 6 (28 maart tot 9 mei) blijft deze afrit naar de Hereweg dus afgesloten. Op deze plek zijn twee werkzaamheden: de bouw van een onderwaterkelder en de sloop van de Papiermolentunnel.

3.3 Herewg
3.4 VDL

Ten zuiden van de verdiepte ligging, vanaf de Hereweg tot aan het Winschoterdiep leggen we een kabelkanaal aan. Het kabelkanaal is nodig, omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere ventilatoren, bebording en verlichting) veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.

3.5 VDL
3.6 VDL
3.8 VDL winschoterdiep

We gaan damwandankers aanbrengen, zodat we de bouwkuip ten oosten van het Oude Winschoterdiep kunnen ontgraven. Ook brengen we palen aan, voor de fundatie van de tunnelbak die hier komt.

3.9 vdl
4.1 Europaplein

De situatie bij het Europaplein gaat flink veranderen. De afrit voor het verkeer vanaf het Julianaplein schuift op. Een groot deel van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg is gesloopt en de fundering voor de verbreding van dit viaduct is voor een deel al aangebracht. Ook hebben we de liggers gelegd voor de vebreding van het viaduct. De komende weken werken we verder aan het betonwerk voor dit viaduct.

4.1.1 Euorpaplein
Gotenburgweg

We hebben liggers gelegd voor het nieuwe deel van het viaduct boven de botrotonde Gotenburgweg/Osloweg. Op deze liggers kan het nieuwe verbrede deel van de zuidelijke ringweg aangelegd worden.

4.4 Bornholmstraat

Aan de Bornholmstraat werken we aan de noordzijde van het viaduct. We verwijderen betonnen delen, saneren asbest, schroeven stalen palen in en trillen een tijdelijk damwandscherm in.  Aan de zuidzijde schroeven we ondersteuningspalen in langs de Bergenweg.

4.5 kieler bocht

Bedrijventerrein Driebond heeft een op- en afrit van de zuidelijke ringweg gekregen ter hoogte van de Stettinweg. De nieuwe afrit is op 23 augustus opengesteld. De nieuwe oprit is sinds 20 september 2021 in gebruik.