20211103 header tijdelijke Julianabrug - foto Raymond Bos - LR - Aanleggen tijdelijke brug - Beeldnummer - 301-19

Een tijdelijke Julianabrug bouwen? Hoe dan?

John8 december 2021Julianaplein


Over het Noord-Willemskanaal bouwen we aan een tijdelijke Julianabrug. Deze brug is nodig om de A7 te verbinden met het tijdelijke Julianaplein, dat aan de zuidkant komt van het bestaande Julianaplein. De tijdelijke brug wordt maar liefst 91 meter lang en is daarmee de langste in zijn soort. Maar hoe bouw je zo’n tijdelijke brug?

20200804 beginsituatie tijdelijke Julianabrug - foto Jeroen van Kooten - LR_18_20200804_JvK_Brailleweg_A28_003
Zo was de beginsituatie. Links het brugwachtershuisje van de Julianabrug, rechts het botenhuis van Gyas. Aan de overzijde van het Noord-Willemskanaal ligt de Brailleweg. Foto: Jeroen van Kooten (augustus 2020).

Stap 1: Ontwerp maken en bouwwijze bepalen (afgerond)

De oude brug was een hefbrug, die open kon worden gezet. De tijdelijke brug kan niet open. Daarom moet de tijdelijke brug hoger worden. De tijdelijke brug is lang en moet veel verkeer verwerken. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan het ontwerp en de bouwwijze. Ook houden we rekening met de omwonenden. Zo is gekozen voor boorpalen. Heien zou te veel overlast geven in de omgeving.

Stap 2: Palen boren (afgerond)

Voordat we de funderingspalen konden boren, hebben we goed onderzocht of er kabels en leidingen in de grond zitten. Waar nodig zijn kabels en leidingen verlegd. Hierna hebben we de palen van de hulpbrug geboord. Sommige boorplekken waren moeilijk bereikbaar vanaf de wal. Daarom hebben we ervoor gekozen enkele palen vanaf het water te boren.

20210928 tijdelijke julianabrug in aanbouw 1 bijgesneden - foto CHP - IMG_8814
Het boren van de palen. Foto: Combinatie Herepoort (september 2021).
20210928 tijdelijke Julianabrug in aanbouw 4 - IMG_9115
Geboorde palen langs het fietspad. Foto: Combinatie Herepoort (september 2021).

Stap 3: Oplegpunten plaatsen (afgerond)

We verbinden de geboorde palen onderling met staal, zodat ze één geheel vormen. Hierna plaatsen we op de palen de oplegpunten voor de dekken. Op de oplegpunten leggen we rubberen blokken, zodat het verkeersgeluid wordt gedempt.

20211117 LR - Bouw tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal - foto Raymond Bos - Beeldnummer - 315-6
De geboorde palen worden met elkaar verbonden. Foto: Raymond Bos (november 2021).

Stap 4: Dekken aanleggen (nu mee bezig)

Op de oplegpunten komen in totaal vijf dekken te liggen. De dekken bestaan uit meerdere liggers die tot 3,5 meter breed zijn. Dit is de maximale breedte om de liggers over de weg te kunnen vervoeren. Voor beide rijbanen leggen we meerdere liggers naast elkaar, die aan elkaar worden gekoppeld. We werken van oost naar west.

De noordelijke rijbaan (voor verkeer richting Drachten) is korter dan de zuidelijke rijbaan (voor verkeer richting Assen). Dat heeft onder andere te maken met het fietspad, dat precies onder het zuidelijke deel een bocht maakt. De noordelijke rijbaan is circa 70 meter lang, de zuidelijke circa 91 meter. Het lengteverschil is mogelijk doordat we de brug bouwen als twee losse bruggen naast elkaar.

20211215 kaartje locatie tijdelijke Julianabrug noord-willemskanaal - CHP
De locatie van de tijdelijke Julianabrug, met de noordbaan die korter is dan de zuidbaan.

Stap 5: Brug aansluiten op bestaande wegen (januari 2022)

Aan de voor- en de achterkant van de brug maken we een ophoging. Vanwege de onstabiele ondergrond gebruiken we hiervoor EPS. Dat is een licht ophoogmateriaal, te vergelijken met piepschuimblokken. We stapelen het EPS acht meter hoog op om de weg op de brug aan te sluiten.

20211103 LR - ondergrond eps-blokken tijdelijke Julianabrug - foto Raymond Bos - Aanleggen tijdelijke brug - Beeldnummer - 301-5
Het begin is er al van de ophoging die wordt gebouwd met stapelbare eps-blokken. Foto: Raymond Bos.

Stap 6: Weg klaar maken (februari-maart 2022)

Als de hele constructie klaar is, kunnen we gaan asfalteren. Daarna brengen we de belijning aan en de barriers. Is alles afgerond, dan kunnen we de tijdelijke Julianabrug openstellen voor het verkeer. Dat staat gepland voor eind maart 2022.


Lees ook: