Aanleg aansluiting Eemspoort/Driebond


Bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond zijn straks sneller en eenvoudiger te bereiken. De bedrijventerreinen krijgen een eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg. Kom je uit westelijke richting, dan kun je langer op de ringweg blijven. Ook op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen via opritten in beide richtingen.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

In 2021 werken we in de omgeving van Eemspoort/Driebond verder aan de nieuwe op- en afritten bij de Stettinweg.

Wat is er al gedaan?

2020

In augustus kon het verkeer gebruik maken van de nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg bij de Kieler Bocht. Ook hebben een voorbelasting aangebracht voor de nieuwe op- en afritten aan de Osloweg/Stettinweg en hier vervolgens de afwatering in aangebracht. Half november kon het verkeer ook gebruik maken van de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht.

2019

In 2019 heeft Combinatie Herepoort een faunapassage aangebracht onder de Kieler Bocht. Als hier straks de nieuwe afrit naar Eemspoort/Driebond ligt, kunnen kleine dieren veilig oversteken.

Laatste nieuws:


Slimme vraag: Waarom worden er faunapassages aangelegd voor Aanpak Ring Zuid?

Faunapasage Kielerbocht

Deze maand werkt Combinatie Herepoort aan een nieuwe faunapassage bij de Kieler Bocht. Op donderdag 28 november hees een grote kraan de betonnen elementen voor de passage in de bouwkuip. Deze elementen vormen straks een doorgang voor onder andere kikkers, salamanders en egels. Waarom worden er eigenlijk faunapassages aangelegd voor het project Aanpak Ring Zuid?