canvas-Faunapasage Kielerbocht _ Foto ID-9791008

Slimme vraag: waarom worden er faunapassages aangelegd voor Aanpak Ring Zuid?

Judith11 december 2019Oost


Deze maand werkt Combinatie Herepoort aan een nieuwe faunapassage bij de Kieler Bocht. Op donderdag 28 november hees een grote kraan de betonnen elementen voor de passage in de bouwkuip. Deze elementen vormen straks een doorgang voor onder andere kikkers, salamanders en egels. Waarom worden er eigenlijk faunapassages aangelegd voor het project Aanpak Ring Zuid?

“Binnen het project Aanpak Ring Zuid werken we aan meer dan 65 faunapassages”, vertelt ecoloog Janneke van Goethem van de gemeente Groningen. Zij is betrokken bij verschillende faunapassages in de stad die ‘groene’ delen aan elkaar verbinden. “Via zo’n passage kunnen kleine dieren van het ene in het andere groen gebied komen. Een faunapassage kan in veel verschillende vormen bestaan. Zo heb je de doorgangen en tunneltjes zoals aan de Kieler Bocht, maar ook een bomenrij waarmee eekhoorns een weg kunnen oversteken is een faunapassage.”

Rode stippen

De ecoloog licht toe dat de aanleg van faunapassages in de gemeente Groningen voortkomt uit het gemeentelijke beleid. Aan de hand van de Stedelijke Ecologische Structuur (straks Gemeentelijke Ecologische Structuur) ontstaat een kaart waarin de groengebieden zijn aangegeven, zoals bermen, kanalen en vijvers. Deze kaart geeft met rode stippen aan waar de groengebieden niet op elkaar aangesloten zijn. Hier vinden flora en fauna geen doorgang, waardoor ze op ‘eilandjes’ vastzitten. Als soorten op zo’n eilandje verdwijnen, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, dan kunnen ze er niet terugkomen. Ook kan het voorkomen dat het aantal dieren en planten op een eilandje zo klein is, dat ze uiteindelijk door inteelt verdwijnen. “Het project Aanpak Ring Zuid omvat een groot deel van de zuidkant van de stad. Dit is een mooie kans om ook deze rode stippen aan te pakken. Daarom wordt er binnen het project ook gewerkt aan faunapassages.

Kieler Bocht

Bij de Kieler Bocht was er nog geen sprake van een ‘rode stip’. “Ter hoogte van de Kieler Bocht bouwt Combinatie Herepoort een nieuwe op- en afrit naar de zuidelijke ringweg. De faunapassage bij de Kieler Bocht zorgt ervoor dat de groene delen verbonden blijven en er geen nieuwe eilandjes ontstaan.”

De faunapassage die eind november is geplaatst, heeft een nat en een droog deel. Het natte deel is met name bedoeld voor vissen, kikkers, padden en salamanders. Over het droge deel kunnen straks kleine zoogdieren lopen, zoals muizen, kleine marterachtigen en egels. Tot de kerstvakantie wordt de passage verder afgebouwd. Janneke licht toe dat dit niet betekent dat de faunapassage dan ook klaar is voor de dieren: de oevers en de toegangen naar de passage moeten nog beplant worden. “De dieren willen zich graag kunnen verschuilen op hun weg naar de passage. Dit kan door bijvoorbeeld struiken of boomstronken te gebruiken om de groenstroken in te richten.”

doorsnede-passage
Doorsnede van de faunapassage bij de Kieler Bocht

Vrijheidsplein en Concourslaan

De komende jaren werkt Combinatie Herepoort aan de andere faunapassages in het project Aanpak Ring Zuid. Eén van de passages komt onder het nieuwe Vrijheidsplein te liggen. Deze verbindt de Gasunievijver met de vijver aan de Donderslaan en kan gebruikt worden door ringslangen, muizen en egels. Mogelijk maakt zelfs de otter er in de toekomst gebruik van.

Een andere faunpassage komt bij het fiets-/voetpad tussen het Stadspark en de Parkweg onder de westelijke ringweg (Laan 1940-1945). Dit wordt een belangrijke verbinding voor kleine zoogdieren zoals egels, marters en muizen. De faunapassage bestaat op deze plek uit een loopstrook voor de dieren aan beide kanten van het fiets-/voetpad. Op dezelfde locatie maar dan over de Laan 1940-1945 heen, vinden vleermuizen straks hun route over de weg door bij hun oriëntatie gebruik te maken van de bomen aan beide kanten van de weg.

Foto's: Raymond Bos

Faunapasage Kielerbocht _ Foto ID-9790999
Een grote kraan hijst de betonnen elementen voor de passage in de bouwkuip.
Faunapasage Kielerbocht _ Foto ID-9791001
De faunapassage bij de Kieler Bocht bestaat uit een duiker van verschillende betonnen elementen.
Faunapasage Kielerbocht _ Foto ID-9791040
Tot de kerstvakantie wordt de passage verder afgebouwd.

Lees ook: