20211217 foto Julianaplein vanuit uitkijktoren Muntinglaan header - _095335

De zes verkeersfases tijdens Operatie Julianaplein

John3 februari 2022Julianaplein


De komende werkzaamheden bij het Julianaplein brengen dertien weken lang afsluitingen met zich mee. Voor het verkeer gaat het om zes verschillende fases, waarbij steeds een deel van het verkeersplein is afgesloten, en één keer zelfs het hele Julianaplein.

Fase 1: 11 februari – 14 februari

In dit eerste weekend bouwen we aan de rijbaan voor het verkeer dat van Assen richting Hoogezand gaat. Een groot deel van deze weg hebben we de afgelopen tijd al aangelegd. In dit weekend sluiten we dit nieuwe asfalt aan op de bestaande wegen.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 1

Fase 2: 14 februari – 25 februari

In deze twee weken kan het verkeer vanuit Assen richting Hoogezand gebruik maken van de rijbaan die we in de eerste fase hebben aangesloten. We werken nu aan de westzijde. Afrit Hereweg is dicht vanwege de sloop van de Papiermolentunnel en de bouw van een waterkelder.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 2

Fase 3: 25 februari – 28 februari

In dit weekend is het hele Julianaplein dicht, behalve de nieuwe rijbaan voor verkeer vanaf Assen richting Hoogezand.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 3

Fase 4: 28 februari – 28 maart

In deze vier weken is de situatie bijna gelijk aan de vorige fase. Het enige verschil is dat de richting Hoogezand-Assen nu open is, over de nieuwe rijbaan.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 4

Fase 5: 28 maart – 6 mei

In deze zes weken gaan we aan de slag aan de andere zijde van het Julianaplein. De oostkant gaat dicht, de westkant gaat open. We nemen de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal in gebruik. Het verkeer kan nu wel van Assen naar Drachten en omgekeerd, maar niet meer van Assen naar Hoogezand en omgekeerd.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 5

Fase 6: 6 mei – 9 mei

In dit slotweekend maken we het tijdelijke Julianaplein gebruiksklaar. Alle nieuwe tijdelijke wegen gaan we op elkaar aansluiten. Het Julianaplein is helemaal dicht, in alle richtingen. Op 9 mei om 6.00 uur nemen we het tijdelijke Julianaplein in gebruik.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 6

Alle afsluitingen op een rij

Kijk voor meer informatie over omleidingen de website Operatie Julianaplein. Hieronder nog eens alle afsluitingen van alle zes fases op een rij.

Tabel fases totaal

Op 11 februari 2022 start Operatie Julianaplein. Ook jij krijgt te maken met extreme files door deze ingrijpende operatie. Werk thuis, pak de fiets of neem de bus!


Lees ook: