20240404 - ORZ wk2 header - 240325-Uithijsen-tijdelijke-Julianabrug-Raymond-Bos-Beeldnummer-00061-1

Update Operatie Ring Zuid: Verkeershinder neemt toe, na Pasen drukker op de weg

John4 april 2024Julianaplein


Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen elke week een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 2. In deze update informeren we over de periode 28 maart t/m 3 april.

In de wekelijkse update kijken we terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Afgelopen donderdag zette de lijn zich voort die tijdens de eerste dagen van Operatie Ring Zuid al werd ingezet. We zien nog steeds drukte op de Laan Corpus den Hoorn en de Stationsweg, maar over het algemeen blijft de vertraging nog binnen de perken. De verkeersafwikkeling verliep ook soepel op Goede Vrijdag (Bloemenjaarmarkt) en in het Paasweekend.

Op dinsdag zagen we het wel drukker worden op de wegen in en rond Groningen. 's Ochtends was er al sprake van een relatief drukke ochtendspits en ook de middag- en avondspits was drukker dan eerdere dagen. Vanwege een pechgeval op Ring Noord ontstond er meer vertraging. Woensdag verliep weer iets rustiger. We blijven de oproep doen om thuis te werken, met de fiets, het OV of via een P+R te reizen.

Voortgang werkzaamheden

In fase 2 (25 maart -26 april) wordt bij het Julianaplein de verbindingsboog voor het verkeer van Drachten naar Assen aangelegd. Vorige week is de aannemer begonnen met het aanbrengen van de gewapende grond en de zandbaan. Deze week wordt dag en nacht gewerkt om dit af te ronden. De tijdelijke Julianabrug (de oranje retrobrug) is inmiddels geheel ontmanteld (zie ook ons fotoalbum). Het weghalen van de dekken van de tijdelijke brug is deels in de nacht gedaan. Hiervoor waren drie nachten ingepland, maar het werk was na twee nachten voltooid. Deze week en komende week worden het staalwerk en de buispalen van de tijdelijke brug verwijderd, evenals het tijdelijke remmingwerk in het water.

Tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein wordt deze week aan het asfalt gewerkt. Oud asfalt wordt verwijderd en onder- en tussenlagen asfalt worden aangebracht. Ook bouwt de aannemer ‘paverbarriers’: de lage, betonnen muurtjes aan de zijkanten van de weg. Verder worden lichtmasten geplaatst, bermen afgewerkt en groenschermen gevuld en beplant.

Bij de verdiepte ligging, ter hoogte van de Esperantostraat, wordt gewerkt aan een tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg. Zo kunnen bewoners van de Oosterpoort in fase 3 en (een deel van) fase 4 van de operatie hun wijk ook aan de zuidzijde verlaten. Het asfalteren van deze tijdelijke oprit staat gepland voor 10 april. Inmiddels is ook een start gemaakt met het aanbrengen van deklagen in de noordelijke buis van de verdiepte ligging.

240325-Uithijsen-tijdelijke-Julianabrug-Raymond-Bos-Beeldnummer-00353-1
Het verwijderen van de tijdelijke Julianabrug, eind maart. Foto: Raymond Bos.

Lees ook: