canvas-20200715 Intrillen buispalen Brailleweg_@CHP

Werkzaamheden Aanpak Ring Zuid deze zomer

John21 juli 2020


Deze week is de bouwvak in Noord-Nederland begonnen. In Groningen hebben echter niet alle medewerkers op de bouwplaatsen van Combinatie Herepoort vrij. Op een aantal plekken werken we de komende weken hard door aan en bij de zuidelijke ringweg. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden per deelgebied in de bouwvak en de rest van de zomermaanden. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Deelgebied West

N7 tussen Vrijheidsplein en rotondes Laan Corpus den Hoorn

In de zomer gaan we de rijbanen van de N7 tussen het Vrijheidsplein en de Laan Corpus den Hoorn een stukje verschuiven. We passen de rijbanen aan, halen de oude geluidsschermen weg en plaatsen nieuwe (tijdelijke) geluidsschermen (deelproject Aansluiting westelijke ringweg). Daarnaast gaan we hier verder met het aanbrengen van grond voor de verbreding van de N7 en voor de nieuwe op- en afritten. De rijbanen van het Vrijheidsplein richten we opnieuw in, zodat we hier straks genoeg ruimte hebben voor de werkzaamheden. Ook starten we in augustus met de bouw van het nieuwe viaduct bij Laan Corpus den Hoorn.

21072020 Plaatje werkzaamheden zomer rotondes Laan Corpus den Hoorn
Deze zomer werken we bij de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.

Deelgebied Julianaplein

Laan van de Vrede en Paterswoldseweg

Bij de Laan van de Vrede hebben we de afgelopen weken de riolering vervangen. In augustus en september verwijderen we de geluidsschermen langs de zuidelijke ringweg. Dit doen we in de nacht en deels overdag. Half augustus starten we met het opbouwen van de tijdelijke weg ter hoogte de van de Laan van de Vrede.

Bij de Paterswoldseweg beginnen we in augustus met de bouw van een tijdelijk viaduct. Nadat we hier het bouwterrein hebben ingericht, brengen we buispalen aan en bouwen we een staalconstructie. Het tijdelijke viaduct is nodig om het verkeer hier iets op te schuiven richting het zuiden. Zo hebben we ruimte om in stappen het huidige viaduct te slopen en een nieuwe viaduct te bouwen over de Paterswoldseweg. Het nieuwe viaduct krijgt in beide richtingen een extra rijbaan en komt hoger te liggen zodat het in de toekomst beter aansluit op het Vrijheidsplein en het Julianaplein (deelproject Bouw viaduct over Paterswoldseweg).

21072020 werkzaamheden zomer Laan van de Vrede
Bij de Laan van de Vrede verwijderen we deze zomer de geluidschermen en starten we met het opbouwen van de tijdelijke weg.

Brailleweg

Bij de Brailleweg bouwen we aan een nieuw viaduct van de A28. Hiervoor trillen we momenteel buispalen en damwandplanken in. Ook maken we een begin met de aanleg van het verdiepte fietspad en de nieuwe oprit vanaf de Brailleweg naar de A28 richting Assen. Deze werkzaamheden horen bij deelproject Bouw nieuw viaduct over de Brailleweg.

20200715 Intrillen buispalen Brailleweg_@CHP
Bij de Brailleweg trillen en heien we buispalen en damwandplanken in | Foto: Combinatie Herepoort

Fietstunnel Papiermolen

De fietstunnel bij zwembad De Papiermolen is tot en met 8 augustus dicht. We slopen de betonnen vleugelwanden aan de zuidzijde van de fietstunnel. Daarvoor moeten we een aantal damwanden plaatsen. Als de sloopwerkzaamheden klaar zijn, kunnen we grond aanbrengen (voorbelasting) voor het tijdelijke Julianaplein (deelproject Ombouw Julianaplein).

Onderdoorgang Vondellaan

De onderdoorgang van de Vondellaan voor autoverkeer van de zuidzijde naar de noordzijde van de ringweg gaat in augustus definitief dicht. Verkeer vanuit De Wijert richting de Rivierenbuurt kan dan gebruik maken van de A28-afrit richting centrum. Fietsers kunnen de eerste weken de werkzaamheden passeren. Vanaf 15 augustus is de Brailleweg weer open voor het verkeer. We passen hier het fietspad aan, zodat fietsers in beide richtingen kunnen passeren. Bij de onderdoorgang Vondellaan gaan we in augustus en september damwandplanken intrillen, om vervolgens de onderdoorgang te kunnen slopen. Als de sloopwerkzaamheden klaar zijn, kunnen we grond aanbrengen (voorbelasting) voor het tijdelijke Julianaplein (deelproject Ombouw Julianaplein).

21072020 Aanpassen Vondellaan NZ
In augustus gaat de onderdoorgang bij de Vondellaan definitief dicht.

Deelgebied Zuiderplantsoen

Bouwkuip voor verdiepte ligging

We gaan de komende weken door met het intrillen van damwandplanken die de bouwkuip vormen waarin de zuidelijke ringweg verdiept wordt aangelegd. We werken bij het Oude Winschoterdiep en hierna bij De Frontier (Verlengde Meeuwerderweg/Verlengde Lodewijkstraat). Op dit moment is nog niet bekend wanneer de heistelling naar De Frontier verplaatst kan worden. Kijk op onze pagina Damwand voor de actuele planning van de werkzaamheden. Op de plekken waar de damwanden al zijn aangebracht, gaan we door met het uitgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van ankers. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van deelproject Bouw verdiepte ligging.

planning 28 juli 2020
Op deze kaart zie je op welke plekken we nog damwandplanken moeten intrillen.

Aanleggen bouwweg en tijdelijke fietstunnel Winschoterdiep

Ten oosten van de bouwkuip van de verdiepte ligging leggen we een bouwweg aan, met hieronder een tijdelijke fietstunnel. Zo blijft de noord-zuidverbinding voor fietsers en voetgangers tijdens de verdere bouw van de verdiepte ligging in stand. In juli hebben we voor de fietstunnel een aantal korte damwandplanken ingetrild. De komende weken bouwen we verder aan de fietstunnel en de bouwweg. Ook deze werkzaamheden horen bij deelproject Bouw verdiepte ligging.

Deelgebied Oost

Lübeckweg/ Europaplein

Vanaf half augustus kunnen we rond het Europaplein voorbelasting aanbrengen voor de landhoofden van de nieuwe op- en afritten. Dit doen we rond de oude afrit Lübeckweg en bij de op- en afritten aan de zuidkant (Europaweg/Bergenweg). Deze werkzaamheden vallen onder deelproject Ombouw Europaplein.

20200615 kaart-europaplein-lubeckweg-voorbelasting en 4 0 afb1
Vanaf 15 juni is de afrit Lübeckweg/Euroborg afgesloten.

Eemspoort/Driebond

Op zaterdag 8 augustus om 06.00 uur gaat de nieuwe oprit vanaf de Kieler Bocht naar de zuidelijke ringweg (richting Hoogezand) open. Tot die tijd zijn we bezig met het afbouwen van deze oprit, zoals het aanbrengen van asfalt, markering, verlichting en bebording. Is de nieuwe oprit in gebruik, dan ontmantelen we de oude oprit. Op deze plek bouwen we de nieuwe afrit. Dit alles hoort bij deelproject Aanleg aansluiting Eemspoort/Driebond.

Gotenburgweg

Vanaf half juli zijn we bezig met het verleggen van kabels naast de rotondes Gotenburgweg, Kieler Bocht en Osloweg. In augustus moet hiervoor een kort damwandscherm worden geplaatst. Hierna kunnen we de voorbelasting aanbrengen aan de kant van de Osloweg voor het verbreden van de ringweg op deze plek. Dit maakt deel uit van deelproject Verbreding N7/A7 Oost.

20200721 Kieler Bocht verleggen kabels_@MikeTolenaar
Bij de Kieler Bocht bouwen we een nieuw op- en afrit| Foto: Combinatie Herepoort

Lees ook: