Bouw viaduct over Brailleweg en verbreding A28


Het viaduct van de A28 over de Brailleweg wordt vernieuwd. Eerst hebben we aan de oostzijde van de A28 een tijdelijk viaduct gebouwd (in 2019). Het nieuwe viaduct hebben we opgebouwd naast het tijdelijke viaduct. Ook kunnen automobilisten vanuit het zuiden (A28) straks via een nieuwe afrit naar het stationsgebied en de binnenstad. Deze nieuwe afrit met twee rijstroken loopt langs de rand van de wijk De Wijert. Langs het Noord-Willemskanaal is ook een nieuwe oprit. Voor fietsers ligt er een verdiept fietspad.

Waar zijn we nu mee bezig?

We gaan bij de Brailleweg verder met het afgraven van grond om de afrit op de juiste hoogte te brengen. Vervolgens voeren we hier rioleringswerkzaamheden uit en kunnen we de afrit gaan asfalteren. Tot eind maart 2022 werken we ook verder aan het viaduct waar de afrit overheen komt te liggen. Om de bouw van het viaduct buiten het verkeer te kunnen bouwen, hebben we eerst een tijdelijke afrit aangelegd. Deze tijdelijke weg is sinds november 2021 in gebruik.

Wat is er al gedaan?

In januari heeft Combinatie Herepoort liggers geplaatst voor het brugdek van het nieuwe viaduct van de A28 over de Brailleweg.

2021

In de maand juni is het nieuwe viaduct en de oprit naar de A28 bij de Brailleweg volledig open gegaan. Verkeer op de A28 in de richting van Groningen en Assen rijdt nu over dit nieuwe viaduct. De rijbaan richting Groningen is omgezet naar dit nieuwe viaduct en de aansluiting richting Assen is gemaakt.

2020

In de eerste helft van 2020 heeft Combinatie Herepoort voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de oprit vanaf de Brailleweg naar de A28. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanbrengen van zand. Vervolgens hebben we in de zomer buispalen en damwandplanken aangebracht. In de video Vraag het aan Bert #5 legt omgevingsmanager van Combinatie Herepoort Bert Kramer uit wat buispalen precies zijn en waar ze komen. Tot slot hebben ze we eind 2020 beton verticale ankers aangebracht voor de bouw van de nieuwe viaducten.

2019

In augustus 2019 is een deel van de kade van het Noord-Willemskanaal vervangen. Het ging om het gedeelte aan de oostkant van het kanaal. Deze werkzaamheden waren nodig ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe fietsdoorgang bij de Brailleweg.

2018

In 2018 bouwden we een tijdelijk viaduct over de Brailleweg, aan de westkant van het oude viaduct. Sinds april 2019 rijdt het verkeer op de A28 in beide richtingen over het tijdelijke viaduct. Daarvoor is een tijdelijke weg aangelegd aan de oostkant van de A28. In mei 2019 is het oude viaduct over de Brailleweg gesloopt.

Laatste nieuws:

Actuele werkzaamheden

Legenda

  • Werk in uitvoeringWerk in uitvoering

Webcam

Kijk live mee: webcam Brailleweg

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op

Bewonersbrieven


Het oude viaduct over de Brailleweg slopen? Hoe dan?

20190418_080631 fietsonderdoorgang brailleweg - foto arz

Het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg is klaar, het verkeer op de A28 is omgeleid en de onderdoorgang voor de vleermuizen is gewaarborgd. Alles staat klaar voor de sloop van het oude viaduct over de Brailleweg. Dat gebeurt in de meivakantie, van 20 april tot 6 mei (behalve met Pasen). Maar hoe pak je eigenlijk de sloop van een viaduct aan?