Contact

Vragen over het plan Aanpak Ring Zuid

Heb je een specifieke vraag over het plan Aanpak Ring Zuid? Dan kun je terecht bij projectbureau Aanpak Ring Zuid. Het gaat hierbij om vragen zoals:

  • Wat verandert er na de ombouw in mijn omgeving?
  • Wat zijn de gevolgen van het project op geluid, luchtkwaliteit of hoeveelheid verkeer?
  • Kunt u een presentatie over het project verzorgen of een rondleiding geven?

Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T: 088 797 43 95
E: info@aanpakringzuid.nl

Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kun je de voicemail inspreken. Wil je langskomen? Maak dan even een afspraak.

Vragen over werkzaamheden, verkeer en bereikbaarheid

Heb je vragen of klachten over de werkzaamheden, de verkeersprojecten en de bereikbaarheid in en om Groningen? Neem dan contact op met het Loket Verkeer & Werkzaamheden. Bij dit centrale loket in de gemeente Groningen kun je bijvoorbeeld terecht met de volgende vragen:

  • Hoelang is het fietspad in mijn buurt nog afgesloten?
  • Waarom is het project Aanpak Ring Zuid nodig?
  • Hoe blijft de stad bereikbaar tijdens de uitvoeringsperiode?
  • Ik heb een klacht over werkzaamheden in mijn buurt.

Stel je vraag via het formulier.

T: (050) 367 89 89

Vragen over werken bij of zaken doen met Combinatie Herepoort

Heb je een vraag voor de aannemer Combinatie Herepoort? Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld de volgende vragen.

  • Wil Combinatie Herepoort zaken met mij doen?
  • Kan ik bij Combinatie Herepoort stagelopen?

Kijk hier voor de actuele vacatures.

Laan Corpus den Hoorn 102
9728 JR Groningen
T: (050) 810 00 02
E: info@combinatieherepoort.nl

WOB-verzoeken

Heb je een verzoek om informatie over het project Aanpak Ring Zuid op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)? Dan is het goed om te weten dat de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid geen bestuursorgaan is in de zin van de WOB. Dit geldt eveneens voor Combinatie Herepoort.

Je kunt je verzoek, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, indienen bij een van de volgende bestuursorganen:

* Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM  Groningen.
* College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Of per mail aan: wob@provinciegroningen.nl.

Verzoeken om informatie die op grond van de WOB bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid of Combinatie Herepoort worden ingediend, worden niet in behandeling genomen, maar geretourneerd aan de afzender.

Schade

Denk je dat je schade hebt geleden? Vul dan het schademeldingsformulier in en mail het naar info@aanpakringzuid.nl.

Informatiecentrum Groningen Vernieuwt

Informatie over de grote bouwprojecten in de stad is te vinden in het informatiecentrum Groningen Vernieuwt
Grote Markt 29  
9712 HS Groningen
T: (050) 760 00 60  
E: info@groningenvernieuwt.nl  

Openingstijden informatiecentrum
Maandag 12.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.30 - 18.00 uur
Woensdag 09.30 - 18.00 uur
Donderdag 09.30 - 18.00 uur
Vrijdag 09.30 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Maquette
De maquette van Aanpak Ring Zuid wordt op dit moment bijgewerkt en schoongemaakt. Daarom is de maquette nu helaas niet te bekijken. De maquette komt terug in het toekomstige informatiecentrum aan de Muntinglaan.

De maquette van Aanpak Ring Zuid. Op dit moment wordt de maquette bijgewerkt en schoongemaakt. De maquette komt terug in het toekomstige informatiecentrum aan de Muntinglaan. Foto: Jeroen van Kooten.
De maquette van Aanpak Ring Zuid. Op dit moment wordt de maquette bijgewerkt en schoongemaakt. De maquette komt terug in het toekomstige informatiecentrum aan de Muntinglaan. Foto: Jeroen van Kooten.