220317 Fase 3 - Week 11 Raymond Bos Beeldnummer 00968

Verkeer moet nog wennen aan nieuwe fase - Voortgang Operatie Julianaplein #7

John31 maart 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze zevende aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 23 t/m 29 maart.

Werkzaamheden

Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt tot 6 mei. In deze fase slopen we de oude Papiermolentunnel, aan de oostzijde van het oude Julianaplein.

Vorige week

Vorige week was de laatste week van fase 4. Tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein hebben we een hemelwaterafvoer aangelegd. Daarna hebben we dit nieuwe stuk weg geasfalteerd en hierop de markering aangebracht. Ook hebben we hier lichtmasten, geleiderails en barriers (lage muurtjes) geplaatst. Bij de kruising en richting het westen hebben we de blauwe borden neergezet. Bij de A28 is een tijdelijk portaal geplaatst. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben we de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan teruggebracht naar de oude situatie. Hier was tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Maandagochtend is de aansluiting voor het verkeer vanaf Haren/Assen richting Hoogkerk/Drachten en omgekeerd in gebruik genomen, inclusief de tijdelijke brug.

20220329 julianaplein 2_152938
De nieuwe verbinding Assen-Drachten op het Julianaplein, gezien naar het westen. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Deze week

Deze week zijn we begonnen we aan de oostzijde van het Julianaplein. Daar gaan we onder meer de Papiermolentunnel slopen. Dat is de verbinding voor fietsers en voetgangers onder de zuidelijke ringweg door, tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. We verwijderen asfalt en gaan de tunnel uitgraven. Daarna verwijderen we de damwanden aan de zuidzijde van de tunnel. We slopen het dek, de vloer en de wanden van de tunnel. We verwijderen de oude hemelwaterafvoer en brengen een nieuwe aan. Bij de grondwerkzaamheden krijgen we begeleiding van archeologen. Verder plaatsen we nog de laatste verkeersregelinstallatie van het tijdelijke Julianaplein. De werkzaamheden bij de Papiermolentunnel zijn te volgen via een tijdelijke webcam op de website van Aanpak Ring Zuid.

Verkeer

Afgelopen maandag is fase 5 van start gegaan. Ook in deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Drachten kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 5

Tabel fase 5

Tijdens de eerste twee dagen van fase 5 zien we dat het verkeer moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie en nieuwe routes. Tijdens de ochtend- en avondspits is het op verschillende plekken drukker en is verkeer meer zoekende. Dit heeft ook te maken met de kaarten en navigatiesystemen die niet bij alle providers bijgewerkt zijn.

We zien een verschuiving van verkeersdrukte naar andere plekken in de stad. Dit levert vertragingen op in het Sontplein-gebied, rondom Waterhuizen en op Laan Corpus den Hoorn. Op deze laatste weg is nog drukker dan verwacht. Vermoedelijk rijdt hier ook verkeer dat van Assen naar Drachten rijdt en andersom en zich nog niet bewust is van de nieuwe route.

Op Ring Noord en Ring West zien we dat het verkeer de omleidingsroutes goed volgt. Wel stroopt het verkeer op Ring West op. Het is van belang dat beide rijbanen goed benut worden, zodat de doorstroming zo optimaal mogelijk is. Automobilisten die vanaf Ring West richting Assen willen, kunnen het beste de linker rijbaan nemen. De bebording wordt hierop aangepast.

Verder is de route Stationsweg – Griffeweg – Sontweg drukker en ook in de wijk Oosterpoort is meer verkeer. Om te voorkomen dat het verkeer in de stad en in de wijken vastloopt, blijft het van belang dat automobilisten de omleidingsroute via de ringwegen volgen. We blijven dit de komende dagen monitoren.

In de Helpman is eenrichtingsverkeer ingesteld op de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoomtunnel. Dat is nodig om drukte in de straten in de wijk te voorkomen. We merken dat nog niet alle verkeersdeelnemers hiervan op de hoogte zijn. Sommige automobilisten proberen tegen het verkeer in hun weg te vinden. Dat levert gevaarlijke situaties op, ook voor fietsers en voetgangers. We begrijpen dat de afsluitingen vervelend zijn voor het verkeer, maar we roepen iedereen op de borden en de verkeersregels te volgen. Hou rekening met enige vertraging. Het is een lastige periode, waar we samen doorheen moeten.

Zojuist is in het verkeerstream besloten de Helperzoomtunnel eerder op de dag weer open te stellen voor tweerichtingsverkeer, namelijk vanaf 18.30 uur in plaats van 21.00 uur. Dagelijks om 06.00 uur gaat het eenrichtingsverkeer weer in.

We roepen ook iedereen op van tevoren zijn route te checken. Routeadvies per Whatsapp is beschikbaar via Ask&GO. Stuur een Whatsapp met je vertrek- en eindpunt en de dag waarop je reist naar 085 065 9091. Je krijgt dan een routeadvies op maat.

Vervolg

Komende week brengen we bij de Papiermolentunnel zogenaamde ‘tubexpalen’ aan. Dat zijn holle palen die later met een cementmengsel worden gevuld. Ook boren we 78 funderingspalen in. We hijsen de balken in waarop later de liggende delen van de tunnel worden gelegd. De eerste kant-en-klare tunnelelementen worden aangeleverd.

Voor het verkeer gaan we bij elke fasewisseling uit van een gewenningsperiode van een dag of drie. De komende week zijn geen andere afsluitingen gepland. Waar nodig en waar mogelijk treffen we maatregelen, zodat het verkeer en met name het OV en de hulpdiensten doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

Reistips

Het goede nieuws: in de eerste dagen van fase 5 halen we nog steeds de doelstelling van 20 procent minder autoverkeer. Daar zijn we enorm blij mee. Dat helpt echt om de stad bereikbaar te houden. Opnieuw dank aan iedereen die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd!

Als geheugensteuntje nogmaals de reistips.

  • werk thuis als dat kan;
  • zo niet, pak de fiets of het OV;
  • moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
  • lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes.

Zo dragen we samen bij aan een bereikbare stad!


Lees ook: