2019 Waterloolaan foto Raymond Bos - Aanpak Ring Zuid _ Foto ID-9791037

Inrichting Zuiderplantsoen

Waar ben je naar op zoek?


Het Zuiderplantsoen gaat bestaan uit het groen op de deksels van de verdiepte ligging, het Sterrebos en de kantoortuin van het gebouw van DUO/Belastingdienst. In het park wisselen bos, zonneweides en open ruimten elkaar af. Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo groeit dit gebied uit tot de tegenhanger van het Noorderplantsoen. Je kunt er straks picknicken, sporten en misschien zelfs wel genieten van een openluchtconcert. Ook de Waterloolaan, die langs het nieuwe plantsoen loopt, wordt heringericht.

De inrichting van het Zuiderplantsoen zelf kan pas starten na afloop van Operatie Ring Zuid in september 2024.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment bereiden we de grond voor de inrichting van het Zuiderplantsoen voor. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan het ontwerp van het Geheugenpaviljoen.

Wat gebeurt er daarna?

Ook binnenkort vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de inrichting van het Zuiderplantsoen. Tijdens Operatie Ring Zuid staan deze voorbereidingen op een lager pitje.

Wat is er al gedaan?

2019

De Waterloolaan is in augustus 2019 aangepast tot tweerichtingsweg. Dat was nodig om na de afsluiting van de Kempkensberg het gebouw van DUO/Belastingdienst bereikbaar te houden. In de Herewegbuurt zijn enkele aanpassingen gedaan om een toename aan verkeer veilig te kunnen laten verlopen, tot de afsluiting van de spoorwegovergang Esperantokruising.

Laatste nieuws:

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op.

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.


Aan het woord: Carla Vegter en Wilja Strating dachten mee over de verkeerssituatie in hun buurt

AHW_CarlaVegterenWiljaStrating_verkeerssituatie20190709_JvK_Carla_Wilja_01

Water zoekt altijd de kortste weg, leerden we allemaal op school. Maar datzelfde geldt voor mensen. Na het afsluiten van de oprit Oosterpoort zochten automobilisten al snel naar sluiproutes door de Herewegbuurt. Hinderlijk voor de bewoners en bovendien onveilig voor spelende kinderen. Vandaar dat bewoners Carla Vegter en Wilja Strating samen met buurtgenoten meedachten over een oplossing. "Ons verkeersplan is een-op-een overgenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee."