2019 Waterloolaan foto Raymond Bos - Aanpak Ring Zuid _ Foto ID-9791037

Inrichting Zuiderplantsoen

Waar ben je naar op zoek?


Het Zuiderplantsoen gaat bestaan uit het groen op de deksels van de verdiepte ligging, het Sterrebos en de kantoortuin van het gebouw van DUO/Belastingdienst. In het park wisselen bos, zonneweides en open ruimten elkaar af. Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo groeit dit gebied uit tot de tegenhanger van het Noorderplantsoen. Je kunt er straks picknicken, sporten en misschien zelfs wel genieten van een openluchtconcert. Ook de Waterloolaan, die langs het nieuwe plantsoen loopt, wordt heringericht.

De inrichting van het Zuiderplantsoen zelf kan pas starten als de deksels voor de verdiepte ligging zijn aangebracht.

Waar zijn we nu mee bezig?

Er zijn op dit moment geen werkzaamheden voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

Er zijn binnenkort geen werkzaamheden voor dit deelproject.

Wat is er al gedaan?

2019

De Waterloolaan is in augustus 2019 aangepast tot tweerichtingsweg. Dat was nodig om na de afsluiting van de Kempkensberg het gebouw van DUO/Belastingdienst bereikbaar te houden. In de Herewegbuurt zijn enkele aanpassingen gedaan om een toename aan verkeer veilig te kunnen laten verlopen, tot de afsluiting van de spoorwegovergang Esperantokruising.

Laatste nieuws:


Aan het woord: Carla Vegter en Wilja Strating dachten mee over de verkeerssituatie in hun buurt

AHW_CarlaVegterenWiljaStrating_verkeerssituatie20190709_JvK_Carla_Wilja_01

Water zoekt altijd de kortste weg, leerden we allemaal op school. Maar datzelfde geldt voor mensen. Na het afsluiten van de oprit Oosterpoort zochten automobilisten al snel naar sluiproutes door de Herewegbuurt. Hinderlijk voor de bewoners en bovendien onveilig voor spelende kinderen. Vandaar dat bewoners Carla Vegter en Wilja Strating samen met buurtgenoten meedachten over een oplossing. "Ons verkeersplan is een-op-een overgenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee."