20170809 Esperantotunnel - foto Bouwfotografe - BD_Groningen_4-013

Aanleg Esperantotunnel

Waar ben je naar op zoek?


Op de plek van de voormalige spoorwegovergang bij de Esperantostraat komt een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers. Deze tunnel verbindt de parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad. Fietsers en voetgangers kunnen via de tunnel van de Oosterpoortbuurt naar de Herewegbuurt.

De aanleg van de Esperantotunnel kan pas starten als de verdiepte ligging in gebruik is genomen (dat is gepland in 2024). Eerst moet namelijk de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg worden afgebroken. Deze loopt deels over de plek heen waar de tunnel komt.

Waar zijn we nu mee bezig?

Er zijn op dit moment geen werkzaamheden voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

Er zijn binnenkort geen werkzaamheden voor dit deelproject.

Wat is er al gedaan?

2017

Aan de zuidkant van de Esperantokruising hebben we in augustus 2017 de tunnelbak voor de fietstunnel aangelegd. Dit gebeurde in een periode dat er geen treinverkeer was.

Laatste nieuws:

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op.

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.